Cíle podle oblasti podnikání

Vedení firmy

Cíle

Získání nových zákazníků
Omezení provozních nákladů

Výhody ERP software

Jednoduchost, s jakou mohou zaměstnanci přistupovat k informacím a používat je, určuje do značné míry schopnost společnosti získat nové zákazníky a rozvíjet ziskové podnikání.

Kritéria výběru

Nový zážitek uživatele
Mobilita

Provozní management

Cíle

Spravovat a optimalizovat logistické a průmyslové toky
Zajistit vysoce kvalitní zákaznický servis
Upravovat a optimalizovat plánování poptávky
Kontrolovat provozní náklady a provozní marže

Výhody ERP software

360 ° viditelnost
Ukazatele výkonnosti v reálném čase
Nástroje doplňování zásob a dodavatelského řetězce
Real-time sledování provozních toků

Kritéria výběru

Řízení finančních a provozních aspektů od začátku až po konec
Uživatelem definované panely
rozhodovací nástroje
řízení zásob

Finanční management

Cíle

Harmonizace procesů

Výhody ERP software

Řízení přenosu informací a zpráv
Kontrola a řízení rizik
Podpora růstu a mezinárodních operací
Inteligentní data pro analýzy a audity

Kritéria výběru

Multi-firemní
Multi-provozní
Inter-firemní
Multi-legislativní

IT management

Cíle

Podpora inovaci
Zlepšení bezpečnosti IT
Snížení celkových nákladů na IT
Zlepšení zkušeností koncových uživatelů

Výhody ERP software

Flexibilita z funkčního hlediska (široká škála funkcí, k dispozici na vyžádání) a technického hlediska (škálovatelnost).
Vyspělé a robustní řešení
Rychlé zavedení nástrojů s předdefinovanými prvky založené na osvědčených postupech

Kritéria výběru

Platforma s architekturou N-tier
otevřená technologie
webové služby
Zásady hesel LDAP
Předdefinované prvky založené na rolích
komplexní realizace
integračních nástrojů
Web 2.0 portál
Standardní webová aplikace