Naše přidaná hodnota

Při realizaci exportní strategie musí být v úvahu brány následující body:

 • Ve kterých zemích již máte dceřiné společnosti a do kterých zemí se plánujete rozšířit?
 • Jaká je situace na trhu ve vašich cílových zemích?
 • Jaká je situace ohledně místní konkurence?
 • Jaké jazyky jsou zapotřebí?
 • Jaká je situace ohledně příslušné místní legislativy?
 • Jakou organizační a právní strukturu je třeba vytvořit?
 • Jak nezávislé zahraniční závody mají být?
 • Jaká struktura reportingu se plánuje?
 • Jaké kulturní rozdíly předpokládáte, pokud jde o kulturu práce, pracovní návyky, povědomí o kvalitě, stylu řízení a etických a morálních hodnotách?
 • Které procesy musí být spravovány na globální nebo skupinové úrovni a které mohou být řízeny na každém místě samostatně?

Jiná takto rozsáhlá informační ERP řešení, která splňují mezinárodní obchodní požadavky, jsou těžkopádná a nákladná.

Tyto řešení byly navrženy pro velké korporátní skupiny, proto nejsou vhodné pro použití ve středně velkých firmách. Při výběru softwarového balíku, je důležité zajistit, aby poskytoval vhodné řešení na konkrétní požadavky.

 • Komplexní řešení ERP by mělo být modulární, nebo má být k dispozici v různých provedeních tak, aby všechny požadavky mohly být splněny při zachování možnosti škálovatelnosti.
 • Klientela poskytovatele by měla být tvořena podniky srovnatelné velikosti, se zkušenostmi z mezinárodního nasazování v rámci multikulturního prostředí.
 • Implementace musí být rychlá a jednoduchá. Pokud je to nutné, poskytovatel musí umět poskytovat specifickou metodologii.
 • Software již obsahuje předem nakonfigurované standardní procesy. Procesy lze konfigurovat na individuální bázi.
 • Koncept obsluhy musí být jednoduchý a snadno použitelný a musí zohledňovat úkoly uživatelů.
 • Poskytovatel by měl klást stejný důraz na servis a údržbu, jako na software.

Mezinárodní ERP řešení určené pro středně velké firmy musí splňovat alespoň následující kritéria a funkce.

 • Mnohojazyčnost
 • Zohledňovat místní daňové požadavky a regulační omezení
 • Nabízet možnost spravovat multi-firemní prostředí pro účely konsolidace
 • Poskytnout přehled o globálních tržbách
 • Automatizovat standardní procesy a toky
 • Moderní technologický koncept

DEVEHO je vaším klíčovým partnerem pro podporu vašeho mezinárodního růstu.

S naším multikulturním týmem a naší schopností řízení projektů v silně mezinárodním kontextu (deset různých národností, deset jazyků), je Deveho vaším klíčovým partnerem pro podporu vašeho mezinárodního růstu.

Odbornost v regulativě a podpora exportu

Posláním DEVEHO je podporovat podniky v jejich expanzi tím, že kombinuje obchodní a technické dovednosti s pragmatickým a důsledným řízením projektů. Naše znalosti mezinárodního daňového prostředí a regulativ, jsou zárukou úspěchu vašeho mezinárodního rozvoje.