Paperless a mobilní řešení

Optimalizujte a zajistěte si dokumenty a sdílení dat s partnery s cílem zvýšit účinnost a tím i dosažení úspor.

S rostoucími objemy dat je přechod k bezpapírové metodě jednou ze základních otázek pro firmy.

Nad rámec jednoduchého vytváření elektronických dokumentů, přechod na paperless, nabízí potenciál pro optimalizaci sdílení dat a procesů, ve světě, kde digitální prostředky jsou hlavním přenašečem informací a komunikace. To znamená, objednávky, nabídky, faktury a jiné dokumenty jsou produkovány v elektronické podobě, což usnadňuje sdílení, prohlížení a jejich ukládání.

Pomocí standardních rozhraní do hlavních tržních řešení Sage X3 nabízí možnost efektivního a bezpečného zabudovaného elektronického systému pro správu dokumentů (EDM).

Všechny vaše dokumenty jsou spojeny v odpovídajících funkcích v rámci Sage X3, čímž se eliminují problémy týkající se duplicity a různých verzí při optimalizaci cross-disciplinárních procesů mezi jednotlivými odděleními ve vaší firmě.

Zjednodušený management životního cyklu dokumentu

Naše automatizované rozlišování dokumentů a znaků umožňuje skenovat dokumenty a automaticky generovat transakce v Sage X3. Pokud se skenují dodavatelské faktury, stejná faktura je automaticky generovaná v Sage X3, aniž by byl nutný další vstup dat.

Využití paperless je příležitost pro vaši firmu ke zlepšení všech vašich vnitřních a vnějších procesů.

  • Optimalizace organizace a zefektivnění obchodních procesů, včlenění sledovatelnosti výměn a sledování akcí.
  • Spolehlivost vašich dat se zvýší tak, že se zamezí chybám při zadávání dat.
  • Váš kontakt s partnery je vylepšen a bezpečnější díky použití elektronických podpisů, zajištění integrity vašich dokumentů.
  • Zvýšení produktivity generované tím, že bezpapírové řešení poskytuje skutečnou návratnost investic (náklady na tisk, poštovné náklady, atd.)
  • Konečně, nativní mobilita Sage X3 umožňuje zobrazení aktivních a archivovaných dokumentů za všech okolností.

Dosáhnout větší pružnost a efektivitu používáním mobilních aplikací – reagovat na konkurenční výzvy.

Potřeba mobilních aplikaci v oblasti obchodu postupně roste s rozvojem nových možnosti využití. V současné době zaměstnanci používají své smartfóny jako samozřejmost a trvalé připojení se stává novým způsobem práce. Informace jsou sdíleny v reálném čase a jsou k dispozici i mimo společnost. Se svými user friendly dotykovými rozhraními jsou mobilní nástroje a aplikace snadno ovladatelné a umožňují tak i ne odborně zdatnému uživateli systému možnost získat přístup.

Sage X3 řešení založené na bázi běžných webových služeb funguje bezproblémově a bezpečně prostřednictvím webových prohlížečů a na mobilních zařízeních, které poskytují optimální výkon bez ohledu na své umístění.

Se Sage X3 všichni uživatelé získávají bezpečný přístup z libovolného prohlížeče nebo mobilního zařízení, ke všem datům a funkcím v systému, bez ohledu na jejich umístění a rozsah používaných terminálů. Rozhraní HTML5 zajišťuje intuitivní procházení a umožňuje snadné přizpůsobení ze strany uživatelů.

Sage X3: real-time – přístup kdykoliv a kdekoliv

Poskytuje lepší uživatelský zážitek tím, že ať jsou vaši zaměstnanci kdekoli, tak mohou přistupovat ke správnému zákazníkovi a informací o výrobcích.

Zkrátí dobu potřebnou pro zadání objednávky a volání na účtárnu a sklad, tím, že poskytuje v reálném čase data obchodnímu týmu v terénu.