Naše služby

Metodika projektů

Máme zavedenou metodiku projektů s deterministickým přístupem k projektování, organizaci každé fáze, úkolům a účasti každého člověka zapojeného do projektu. Úspěch projektu implementace je do značné míry závislý na odhodlání těch, kteří jsou do projektu zainteresováni použít nabízené standardizované řešení, spíše než se snažit od základu navrhnout jiné a nové.

Nabízíme vhodné, progresivní a škálovatelné řešení následujícím způsobem

 • Nejdříve implementovat všechny manažerské funkce potřebné pro harmonizaci základních procesů.
 • Následně optimalizovat tyto procesy s ohledem na výkon z provozního i manažerského hlediska.

Naše metody jsou založeny na následujících principech:

 • Použít standardní nastavení pro standardní manažerské funkce.
 • Adaptovat systém podle obchodních pravidel odpovídajících vašim potřebám.
 • Přepracovat systém v oblasti strategických řešení.
 • Instalovat řešení způsobem vhodným pro vaše pracovní funkce.
 • Garance odpovědnosti za řešení a předání koncovým uživatelům.

Naše schopnosti

S více než 15-tiletou zkušeností v oblasti Sage X3, umíme pokrýt všechny fáze implementace.

 • Instalace
 • Funkční a technické nastavení Sage X3 modulů Sage (nákup a prodej, finance a lokalizace, dodavatelského řetězce, zásob a WMS, výroby, řízení projektů a služeb, CRM, BI)
 • Rozhraní
 • Specifické rozšíření
 • Vývoj v Crystal Reports
 • Migrace dat
 • Aktualizace
 • Funkční a technické školení
 • Příprava návodů k použití (uživatelské příručky pro každý modul)
 • Projektový management

Podpora a optimalizace

Poté, co se projekt spustí, budeme poskytovat provozní služby v těchto oblastech.

 • Podpora uživatele, provozní problémy, systémová podpora, další konfigurace, požadavky na úpravy, doplňující školení, provozní podpora ad-hoc.
 • HQ podpora a aplikační údržba formou outsourcingu (AMO)
 • Tým věnující se AMO na straně Sage X3
 • Technický tým věnující se Sage X3

Naše zdroje

 • Zkušený tým funkčních a technických konzultantů
 • Podpůrný tým funkčních a technických konzultantů s rozsáhlými zkušenostmi Sage X3, poskytování podpory v rámci všech našich softwarových balíčků a modulů (finance, jednání, hmotný majetek, HR mzdy, reporting, vývoj, atd.)
 • Stálá podpora systému reagující na vaše problémy a požadavky (schopná pokrýt více platforem a databází)
 • Jednotný přístupový bod přes internetový portál, denní dialog nástroj, který spravuje tým Deveho
 • Podpůrný tým pod dohledem správce odpovídá za zajištění kvality našich služeb a spokojenost zákazníka
 • Důsledná metodika pro záznam, sledování a zpracování žádostí až do vyřešení
 • Portál vyhrazený výlučně pro smluvní zákazníky, který nabízí on-line vstup a sledování požadavků

Náš závazek

Zajistit kvalitní služby prostřednictvím odborných znalostí našich zaměstnanců.

 • Pozornost a přizpůsobené odborné poradenství ve spolupráci s našimi zákazníky
 • Rychlé, efektivní reakce pomocí vzdáleného přístupu
 • Vynikající schopnost reagovat, včetně specifického procesu řízení pro případ nouze a procedury eskalace
 • Přímý přístup k podpoře Sage v případě kritického problému
 • Vysoká úroveň sledovatelnosti interakce s potvrzením příjmu zasílaných požadavků a poznámky popisující obsah opatření.
 • Preventivní, opravitelné a škálovatelné servisní služby, podle požadavků.

Naše organizace

 • Specializovaný portál pro žádosti našich zákazníků
 • Nepřetržitý dohled koordinátora zajišťujícího, aby žádosti byly zaznamenány, přiděleny a spravovaný, spolu s permanentním sledováním žádostí a s tím spojenými interakcemi
 • Potvrzení o přijetí odesláno ihned při každém novém požadavku
 • Popis obsahu intervencí pravidelně zasílán za účelem poskytování informací o vývoji žádostí a provedených služeb
 • Správce podpory pro zákazníka odpovědný za dodržování pravidel je vždy dostupný.
 • Obecné a podrobné sledování pro každého zákazníka poskytované jednou osobou