Onze diensten

Projectmethodieken

Wij beschikken over een beproefde projectmethodiek en benaderen projecten, de organisatie van elk stadium, en de rol van iedereen die bij het project betrokken is op een deterministische manier. Het succes van een implementatieproject is voor een groot deel afhankelijk van de vastberadenheid van de betrokkenen om de voorgestelde oplossing te gebruiken, in plaats van een nieuwe te willen ontwerpen, en tegelijkertijd te werken binnen een implementatiekader dat strikt maar zeer geschikt is voor de situatie en de doelstellingen.

Wij leveren passende, vooruitstrevende en schaalbare oplossingen als volgt:

 • Als eerste implementeren we alle beheerfuncties die nodig zijn voor de harmonisatie van de kernprocessen.
 • Daarna optimaliseren we deze processen met het oog op prestaties, zowel op operationeel als op beleidsgebied.

Voor een succesvolle implementatie binnen een redelijke doorlooptijd en met als doel de oplossing te gebruiken en te bedienen in de standaard- of bijna standaardconfiguratie, zijn onze methodieken op de volgende principes gebaseerd:

 • Gebruik de standaardinstallatie om de oplossing uit te rollen voor werkstromen en de belangrijkste beheerfuncties.
 • Pas het systeem aan de voor uw bedrijf specifieke voorschriften aan.
 • Personaliseer de oplossing voor strategische functies.
 • Neem de oplossing in gebruik op de manier die het beste aansluit bij uw bedrijf.
 • Maakt u zich de oplossing eigen zodat u deze aan eindgebruikers kunt afleveren.

Onze mogelijkheden

We hebben meer dan 15 jaar ervaring met Sage X3 en focussen ons op alle aspecten van de implementatie van de oplossing.

 • Installatie
 • Functionele en technische set-up van Sage X3-modules (inkoop en verkoop, beheer van financiën en lokalisatie, toeleveringsketen, voorraad en WMS, productie, project- en dienstenbeheer, CRM, BI)
 • Interfaces
 • Specifieke uitbreidingen
 • Ontwerpen van Crystal Reports
 • Datamigratie
 • Upgrades
 • Functionele en technische scholing – kennisoverdracht
 • Handboeken voorbereiden (gebruikshandleidingen per module)
 • Projectbeheer

Ondersteuning en optimalisatie

Na de voltooiing van een project bieden we operationele ondersteuning op de onderstaande gebieden.

 • Gebruikersondersteuning, operationele kwesties, systeemondersteuning, aanvullende configuraties, verzoeken voor verbeteringen, aanvullende scholing, ad hoc operationele ondersteuning.
 • Ondersteuning van hoge kwaliteit en het uitbesteden van applicatiebeheer (AMO)
 • Een gespecialiseerd AMO-team voor Sage X3
 • Een technisch team gespecialiseerd in Sage X3

Onze middelen

 • Een ervaren team van functioneel en technisch consultants
 • Een ondersteuningsteam van functioneel en technisch consultants met veel ervaring in Sage X3 die ondersteuning bieden voor al onze softwarepakketten en modules (financiën, onderhandelingen, computergestuurd productiebeheer, vaste activa, salarisadministratie, rapportage, ontwikkeling, enz.)
 • Permanente systeemondersteuning om uw problemen op te lossen en te voldoen aan uw eisen (in staat om te werken met meerdere platforms en databases)
 • Één toegangspunt via een internetportaal, dialoogtool beheerd door het team van Deveho
 • Een ondersteuningsteam onder toezicht van een manager die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van onze diensten en klanttevredenheid
 • Een rigoureuze methodologie voor de registratie, het volgen en de verwerking van aanvragen, tot en met de oplossing
 • Een exclusief portaal voor klanten voor het indienen en volgen van verzoeken

Onze belofte

Kwaliteitsservice door de expertise van onze mensen.

 • Aandacht en professioneel advies op maat door samen te werken met onze klanten
 • Een snelle, efficiënte en betrouwbare respons via onderhoud op afstand
 • Excellent reactievermogen, inclusief een specifiek beheerproces voor spoedgevallen en een escalatieprocedure
 • Direct toegang tot Sage-ondersteuning bij kritieke problemen
 • Hoge mate van traceerbaarheid van interacties, met automatische ontvangstbevestigingen en opmerkingen om acties toe te lichten
 • Preventieve, correctieve en schaalbare onderhoudsdiensten, indien nodig.

Onze organisatie

 • Een speciaal portaal voor klantverzoeken
 • Onafgebroken toezicht door een coördinator die erop toeziet dat verzoeken geregistreerd, toegewezen en beheerd worden, en deze verzoeken met bijbehorende interacties worden continue getraceerd
 • Ontvangstbevestigingen worden onmiddellijk verzonden voor elke nieuw verzoek
 • Voortgangsrapporten over verzoeken en verleende diensten worden regelmatig verstuurd
 • Een manager ondersteuning die verantwoordelijk is voor naleving van de organisatorische eisen staat ten dienste van onze klanten.
 • Algemeen en gepersonaliseerd volgen van verzoeken voor elke klant via één contactpersoon