FRP: Sage X3 Finance

Sage X3 Finance omvat de belangrijkste boekhoudkundige en financiële workflows (algemene boekhouding, crediteuren en debiteuren, kostenberekening en begrotingsaspecten, verplichtingen, activabeheer, enz.) en ingebouwde functionaliteiten voor stromen en rapportages tussen bedrijven. De flexibele boekhoudstructuur (meerdere rekeningstelsels) biedt een breed realtime-overzicht. Het internationale aspect, rekening houdend met wetgevingen in meerdere landen, verzekert u ervan dat u voldoet aan de lokale fiscale voorschriften

  • Naleving van de regels, traceerbaarheid van data, stromen en processen.
  • Efficiëntie wordt bevorderd door het automatiseren van stromen, end-to-end beheer van processen en verbeterde samenwerking tussen entiteiten en diensten.
  • Meer controle door het ingebouwd business intelligence-platform
  • Het automatiseren van boekhoudkundige processen bevordert de productiviteit, waardoor de afdeling Financiën zich op haar hoofddoel kan focussen: het financieel beheer van een bedrijf.

Sage X3 Finance is een uitgebreide, geïntegreerde, gespecialiseerde en modulaire oplossing, gericht op financieel en administratief beheer. Sage X3 Finance omvat de verschillende aspecten van uw bedrijf, en combineert gebruiksgemak met grote flexibiliteit met als doel de efficiëntie te optimaliseren.

Sage X3 Finance geeft uw bedrijf een groot voordeel en gebruikt bij het automatiseren van uw interne processen een gemeenschappelijke financiële database, wat leidt tot consistente en kwalitatief goede data.

Sage X3 Finance sluit aan bij uw wensen wat betreft:
Algemene boekhouding en meerdere rekeningstelsels
Hulpboekhouding, debiteuren en crediteuren
Kasbeheer en cash flow-beheer
Geïntegreerde bankstromen
Beheer van operationele begroting en kostenberekening
Geïntegreerde inkoop- en uitgavenstromen
Beheer van verplichtingen
Beheer van vaste activa
Beheer van begrotingsboekhouding en verplichtingen

Voordelen van Sage X3 Finance voor financieel beheer

Sage X3 Finance geeft een overzicht van de bedrijfsprestaties, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Sage X3 Finance combineert business intelligence-functies met geavanceerde prestatie-indicatoren en vereenvoudigt de besluitvorming.

Sage X3 Finance biedt de hulpmiddelen die nodig zijn voor de volledige controle over en het beheer van risico’s binnen uw bedrijf, en biedt zodanig controle over al uw activiteiten.

Sage X3 Finance is verkrijgbaar in 60 landen en biedt rapportages die voldoen aan de nationale wetgeving, wat u ervan verzekert dat u voldoet aan de lokale wettelijke voorschriften. De interface van Financial Management (voorheen Sage X3) is beschikbaar in een aantal talen, voor internationaal gebruik, zodat gebruikers de software in hun eigen taal kunnen gebruiken. Het feit dat het systeem meertalig is, resulteert in een snellere adaptatie onder gebruikers en vermindert mogelijke weerstand.

De modulaire structuur van Financial Management (voorheen Sage X3) maakt het niet alleen mogelijk om IT-kosten te besparen, maar ook om snel te reageren in veranderende marktomstandigheden.