JAKIE SĄ TWOJE CELE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI?

MANAGEROWIE FIRM

TWOJE CELE

Zdobywaj nowych klientów
Obniż koszty operacyjne

KORZYŚCI Z OPROGRAMOWANIA ERP

Łatwość, z jaką pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do informacji i korzystać z nich, w dużej mierze determinuje zdolność firmy do pozyskiwania nowych klientów i rozwijania zyskownego biznesu.

KRYTERIA WYBORU

Unowocześnione środowisko użytkownika
Mobilność

MANAGEROWIE OPERACYJNY

TWOJE CELE

Zarządzaj i optymalizuj przepływy logistyczne i przemysłowe
Zapewnij wysoką jakość obsługi klienta
Dostosuj i zoptymalizuj planowanie popytu
Kontroluj marżę operacyjną i koszty operacyjne

KORZYŚCI Z OPROGRAMOWANIA ERP

Widoczność 360 °
Wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym
Uzupełnianie i narzędzia łańcucha dostaw
Śledzenie przepływów operacyjnych w czasie rzeczywistym

KRYTERIA WYBORU

Kompleksowe zarządzanie aspektami finansowymi i operacyjnymi
Pulpity nawigacyjne zdefiniowane przez użytkownika
Narzędzia decyzyjne
Zarządzanie zapasami

MANAGEROWIE FINANSOWI

TWOJE CELE

Harmonizuj procesy

KORZYŚCI Z OPROGRAMOWANIA ERP

Zarządzanie przesyłaniem informacji i raportami
Kontrola i zarządzanie ryzykiem
Wsparcie wzrostu i operacji międzynarodowych
Inteligentne dane do analiz i audytów

KRYTERIA WYBORU

Wielo-firmowość
Wielo-oddziałowość
Transakcje między-firmowe
Wielo-legislacyjność

MANAGEROWIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO

TWOJE CELE

Wspieraj innowacje
Popraw bezpieczeństwo IT
Zmniejsz ogólne koszty IT
Popraw ergonomię pracy użytkownika końcowego

KORZYŚCI Z OPROGRAMOWANIA ERP

Elastyczność pod względem funkcjonalnym (szeroki zakres funkcji, funkcje na żądanie) i pod względem technicznym (skalowalność).
Dojrzałe i solidne rozwiązanie
Zestaw narzędzi do szybkiego wdrażania ze wstępnie zdefiniowanymi elementami opartymi na najlepszych praktykach

KRYTERIA WYBORU

Platforma z architekturą N-warstwową
Otwarta technologia
Web Services
Polityka haseł LDAP
Predefiniowane elementy oparte na rolach
Kompleksowy zestaw narzędzi wdrożeniowych
Narzędzia do integracji
Portal Web 2.0
Standardowa aplikacja webowa

INFORMACJE, KTÓRE SĄ ŁATWIEJ DOSTĘPNE I ŁATWIEJSZE DO INTERPRETACJI SĄ POMOCNE W GENEROWANIU WSROSTU BIZNESU.

Firmy z bardziej użytecznymi danymi rozwijają się o 35% szybciej niż inne firmy.

Łatwość, z jaką pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do wymaganych informacji i dzielić się nimi, w znacznym stopniu determinuje zdolność firmy do pozyskiwania nowych klientów i rozwijania zyskownego biznesu.

Różne badania wykazały, że poprawa w zakresie jakości danych, łatwości interpretacji i dostępności oraz podejmowania decyzji ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe. W rzeczywistości firma bardziej zaawansowana może zwiększyć swoje przychody rok do roku o 35% więcej niż firma mniej zaawansowana. W przypadku typowej firmy średniej wielkości może to wynieść 10 milionów USD rocznych przychodów ze sprzedaży po zaledwie siedmiu latach.

Fonctionalités

FUNKCJONALNOŚĆ

Dostosowane do Twojego sektora i biznesu
Możliwość adaptacji

Vitesse

PRĘDKOŚĆ

Dostępność
Widoczność w czasie rzeczywistym
Szybka współpraca

Simplicité

PROSTOTA

Łatwy w zarządzaniu,
zatwierdzić i używaj

Flexibilité

ELASTYCZNOŚĆ

Zdolność adaptacji
Skalowalność
Rozszerzalny zakres