Czym się wyróżniamy

PRZY REALIZACJI STRATEGII EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PONIŻSZE PUNKTY:

 • W jakich krajach masz już filie i w jakich krajów zamierzasz się rozwinąć?
 • Jaka jest sytuacja rynkowa w krajach docelowych?
 • Jaka jest sytuacja w zakresie lokalnej konkurencji?
 • Jakie języki są wymagane?
 • Jaka jest sytuacja w zakresie lokalnych przepisów prawa?
 • Jaka struktura organizacyjna i prawna jest wymagana do rozwoju?
 • Jak niezależne mają być zagraniczne oddziały?
 • Jakie struktury raportowania są planowane?
 • Jakich różnic kulturowych należy się spodziewać, jeśli chodzi o kulturę pracy, zachowanie w pracy, świadomość jakości, styl zarządzania oraz wartości etyczne i moralne?
 • Które procesy muszą być zarządzane na poziomie globalnym lub grupowym, a którymi można zarządzać w każdej lokalizacji?

INNE DUŻE ROZWIĄZANIA ERP, KTÓRE SPEŁNIAJĄ MIĘDZYNARODOWE WYMAGANIA BIZNESOWE, SĄ NIEWYGODNE I KOSZTOWE.

Rozwiązania te zostały zaprojektowane dla dużych grup korporacyjnych i dlatego nie nadają się do użytku przez średnie firmy. Wybierając pakiet oprogramowania, należy upewnić się, że zapewnia on odpowiednią realizację wymagań.

 • Rozwiązanie ERP powinno być modułowe lub dostępne w różnych wersjach, aby wszystkie wymagania mogły być dokładnie spełnione, przy jednoczesnym zachowaniu skalowalności.
 • Klienci dostawcy powinni być firmami o porównywalnej wielkości, z dużym doświadczeniem w zakresie międzynarodowej działalności w wielokulturowym środowisku.
 • Wdrożenie musi być szybkie i łatwe. W razie potrzeby usługodawca musi również zapewnić specjalną metodologię.
 • Oprogramowanie zawiera już wstępnie skonfigurowane standardowe procesy. Procesy można dostosowywać szybko i indywidualnie.
 • Koncepcja obsługi musi być prosta i łatwa w użyciu oraz musi ułatwiać zadania użytkownikom.
 • Usługodawca powinien przywiązywać taką samą wagę do serwisu i konserwacji, jak do oprogramowania.

Międzynarodowe rozwiązania ERP przeznaczone dla średnich firm muszą, co najmniej, spełniać następujące kryteria i funkcje.

 • Są wielojęzyczne
 • Biorą pod uwagę lokalne wymogi fiskalne i ograniczenia regulacyjne
 • Oferują możliwość zarządzania środowiskiem wielofirmowym na potrzeby konsolidacji
 • Zapewniają przegląd sprzedaży w skali globalnej
 • Automatyzują standardowe procesy i procedury
 • Są zbudowane zgodnie z nowoczesną koncepcją technologiczną

DEVEHO CONSULTING GROUP JEST KLUCZOWYM PARTNEREM WSPIERAJĄCYM TWÓJ MIĘDZYNARODOWY ROZWÓJ.

Dzięki naszemu wielokulturowemu zespołowi i naszej zdolności do zarządzania projektami w międzynarodowym kontekście (dziesięć różnych narodowości, dziesięć języków), DEVEHO Consulting Group jest kluczowym partnerem wspierającym Twój międzynarodowy rozwój.

WIEDZA EKSPERCKA PRZEPISÓW PRAWA I WSPARCIE EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ

Misją DEVEHO Consulting Group jest wspieranie firm w ich ekspansji poprzez łączenie umiejętności biznesowych i technologicznych z pragmatycznym i rygorystycznym zarządzaniem projektami. Nasza wiedza na temat międzynarodowego opodatkowania i kwestii regulacyjnych jest gwarancją sukcesu w międzynarodowym rozwoju.