ANALIZY BIZNESOWE I PODEJMOWANIE DECYZJI

Prowadzenie działalności biznesowej generuje duże ilości informacji. W obecnej klimacie komercyjnym jakość i szybkość dostarczania informacji wpływa nie tylko na różnicę między zyskiem a stratą: jest to kwestia przetrwania.

Analizy Biznesowe umożliwiają:

  • Ujednolicenie procesów biznesowych w firmie w oparciu o spójny zestaw kluczowych wskaźników wydajności i pomiarów.
  • Podejmowanie decyzji szybciej.
  • Uproszczenie graficznej prezentacji wskaźników.
  • Prezentowanie wiarygodnych informacji w jednolity sposób.
  • Przyspieszenie zbierania i dystrybucji informacji dzięki automatyzacji.

Korzystając z Sage Enterprise Intelligence, korzystaj ze strategicznych informacji, których potrzebujesz, kiedy ich potrzebujesz.

Wbudowane funkcje analizy biznesowej umożliwiają dokładną ocenę trendów biznesowych, ryzyka i wydajności w czasie rzeczywistym, w celu świadomego i szybszego podejmowania decyzji.

Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania: dzięki wbudowanej bazie danych i potężnym narzędziom projektowania pulpitów, Enterprise Intelligence zapewnia analizy biznesowe dla każdego pracownika.

  • Kompleksowe, wydajne i łatwe w użyciu funkcje analityczne z samoobsługowym dostępem dla w pełni autonomicznych menedżerów.
  • Intuicyjny interfejs użytkownika Enterprise Intelligence (Sage X3) zapewnia łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do danych firmowych.
  • Użytkownicy mogą zatem uzyskiwać dostęp do danych firmowych i analizować je samodzielnie.
  • Rezultatem jest lepsza widoczność działań, szybsze powiadamianie o ważnych zmianach i średnie zmniejszenie o 20% czasu potrzebnego na podjęcie decyzji. Enterprise Intelligence (Sage X3) eliminuje potrzebę stosowania innych, odmiennych narzędzi i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Jest szybki we wdrażaniu i administrowaniu oraz wykorzystuje technologię, którą już posiadasz.

WIDOCZNOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM, POPRAWIONA WSPÓŁPRACA I WYDAJNOŚĆ OPERACYJNA

Potrzeba natychmiastowego dostępu firm do kluczowych informacji biznesowych nigdy nie była tak wielka.

Enterprise Intelligence (Sage X3) korzysta z centralnej bazy danych Sage Business Cloud. W związku z tym oferuje użytkownikom spójny przegląd danych firmy w czasie rzeczywistym, umożliwiając łatwiejsze podejmowanie decyzji i zapewniając ciągłe poprawę procesów. Ponadto funkcje udostępniania i ostrzegania zapewniają menedżerom dostęp do spójnych, aktualnych informacji, które odgrywają istotną rolę w poprawie wydajności łańcucha dostaw, rozwiązywaniu problemów z jakością, usprawnianiu decyzji marketingowych oraz budowania szybszego, większego strumienia sprzedaży.

OCHRONA DANYCH

Ścisła i bezpieczna integracja Enterprise Intelligence (Sage X3) z Sage Business Cloud zapewnia niezawodność kluczowych informacji biznesowych. Enterprise Intelligence (Sage X3) optymalnie wykorzystuje istniejące standardowe zabezpieczenia baz danych, aby zapewnić ochronę i integralność danych firmowych. Rozwiązanie oferuje również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, umożliwiające dodawanie kontroli na poziomie pola do istniejących danych.