DODATKI DEVEHO

Jako Sage Development Partner, Deveho Consulting Group publikuje standardowe zlokalizowane wersje Sage Business Cloud X3. Oferujemy katalog zlokalizowanych wersji podstawowej Sage X3. Nasze zlokalizowane wersje spełniają wymagania podatkowe i są z lokalnymi praktykami. Dostarczają również odpowiednio skonfigurowane parametry systemu w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami prawnymi i lokalnymi regułami rachunkowości.

Nasz katalog zlokalizowanych wersji: Holandia, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry.

We współpracy z renomowaną firmą audytorską oferujemy analizę prawną i uwzględniamy zmiany, zapewniając regularne aktualizacje naszych zlokalizowanych wersji Sage X3. Jako Sage Development Partner i członek Sage Early Adopter Programme, mamy dostęp do nowych wersji Sage X3 jeszcze przed ich wydaniem, w ramach planów rozwoju Sage.

Oprócz naszych standardowych zlokalizowanych wersji, Deveho Consulting Group może również zaoferować wsparcie, w ramach projektu, przy lokalizacji rozwiązania Sage X3 dla konkretnego kraju. W ten sposób zlokalizowaliśmy Sage X3 do użytku w Luksemburgu, Norwegii i Słowenii.

ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

  • Zapas magazynowy wspólny dla wielu firm
  • Integracja WMS z partnerami logistycznymi
  • Zautomatyzowana wysyłka dokumentów (EDM)
  • Automatyczny import kursów walut