Rozwiązanie do zarządzania finansami

Sage X3 Finance obejmuje prowadzenie księgowości oraz zarządzanie przepływami finansowymi (rachunkowość ogólna, zobowiązania i należności, rachunki kosztów wraz z budżetowaniem, zobowiązania nieksięgowane, zarządzanie aktywami itp.) z wbudowanymi funkcjami dla automatyzacji przepływów między-firmowych i sprawozdawczości. Jego elastyczna struktura rachunkowości (wiele planów kont) zapewnia wielowymiarową kontrolę w czasie rzeczywistym. Jego międzynarodowa architektura, uwzględniająca ustawodawstwa wielu krajów, zapewnia zgodność z lokalnymi wymogami fiskalnymi.

 • Zgodność z przepisami, identyfikowalność danych, przepływów i procesów.
 • Wzrost wydajności dzięki automatyzacji przepływów, kompleksowemu zarządzaniu procesami i lepszej współpracy między podmiotami i usługami
 • Większa kontrola dzięki wbudowanej platformie analiz biznesowych.
 • Automatyzacja zadań księgowych w celu wzrostu wydajności, umożliwiająca tym samym Działowi Finansowemu osiągnięcie głównego celu, jakim jest koordynacja zarządzania finansami firmy.

Rozwiązanie jest kompleksowym, zintegrowanym, specjalistycznym i modułowym rozwiązaniem dedykowanym do zarządzania finansami i administracją. Sage X3 Finance obejmuje różne aspekty działalności firmy, zapewniając łatwość użytkowania i dużą elastyczność, w celu zmaksymalizowania wydajności.

Sage X3 Finance zapewnia Twojej firmie prawdziwą przewagę i automatyzuje wszystkie wewnętrzne procesy korzystając ze wspólnej bazy danych finansowych, zapewniając ich spójność i jakość.

Sage X3 Finance spełnia twoje potrzeby w obszarach:

 • Rachunkowość ogólna i wiele planów kont
 • Rachunkowość pomocnicza oraz należności i zobowiązania
 • Zarządzanie gotówką i przepływami pieniężnymi
 • Integracja przepływów bankowych
 • Zarządzanie budżetami operacyjnymi i rachunek kosztów
 • Integracja przepływów zakupów i wydatków
 • Zarządzanie zobowiązaniami nieksięgowanymi
 • Zarządzanie środkami trwałymi
 • Zarządzanie rachunkowością budżetową i zobowiązaniami

Korzyści z Sage X3 Finance dla Działu Finansów

Sage X3 Finance zapewnia przegląd wyników firmy na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Sage X3 Finance zawiera funkcje analizy biznesowej, a także zaawansowane wskaźniki wydajności, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

Sage X3 Finance zapewnia niezbędne narzędzia do pełnej kontroli i zarządzania ryzykiem w Twojej firmie, zapewniając w ten sposób pełną kontrolę nad wszystkimi Twoimi działaniami.

Sage X3 Finance jest dostępny w 60 krajach i zapewnia raporty zgodne z przepisami krajowymi każdego z nich, umożliwiając tym samym zapewnienie zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi. Sage X3 Finance oferuje także interfejs dostępny w wielu językach, do użytku międzynarodowego, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania w swoim języku ojczystym. Fakt, że system jest wielojęzyczny, powoduje szybszą jego asymilację ze strony użytkowników i zmniejsza potencjalny opór.

Modułowa struktura Sage X3 Finance pozwala nie tylko zaoszczędzić na budżecie IT, ale także szybko reagować w sytuacjach takich jak zmieniające się warunki rynkowe.