Dôležitosť výberu ERP

Stredne veľké firmy sú opakovane konfrontované so situáciou, kedy sa musia uspokojiť s internými dátami, ktoré sú nekvalitné, ťažko prístupné a ťažko interpretovateľné. Toto brzdí rast a ziskovosť týchto firiem.

Firmy, vzhľadom k zastaraným systémom riadenia a nevhodným riešeniam zisťujú, že musia uskutočňovať množstvo manuálnych procesov, ktoré vytvárajú neefektivitu v rámci celej organizácie.

ERP