Valoarea noastră adăugată

Atunci când se implementează o strategie de export, următoarele elemente trebuie să fie luate în considerare:

 • În ce ţări aveți deja filiale și în ce țări aveți de gând să vă extindeţi?
 • Care este situația pieței în țările dumneavoastră țintă?
 • Care este situația în ceea ce privește concurența locală?
 • Ce limbi străine sunt necesare?
 • Care este situația în ceea ce privește legislația locală relevantă?
 • Ce structură organizatorică și juridică este necesară pentru dezvoltare?
 • Cât de independente trebuie să fie subsidiarele străine?
 • Ce structuri de raportare sunt planificate?
 • Ce diferențe culturale ar trebui anticipate, în ceea ce privește cultura de lucru, comportamentul de lucru, de conștientizare a calităţii, stilul de management, precum și valorile etice și morale?
 • Ce procese trebuie să fie gestionate la nivel global sau de grup și care pot fi administrate în fiecare companie la nivel local?

Alte soluții ERP de anvergură, care îndeplinesc cerințele de afaceri internaționale, sunt dificile și costisitoare.

Aceste soluții au fost concepute pentru grupuri corporative mari și, prin urmare, nu sunt potrivite pentru utilizarea de către companiile mijlocii. La selectarea unui pachet software, este important să se asigure că acesta oferă un răspuns adecvat cerințelor în cauză.

 • O soluție ERP ar trebui să fie modulară sau disponibilă în diferite versiuni, astfel încât toate cerințele să poată fi îndeplinite cu acuratețe, păstrând în același timp potențialul de scalabilitate.
 • Clientela de bază a prestatorului ar trebui să fie alcătuita din întreprinderi de dimensiuni comparabile, cu o experiență solidă de implementare internațională într-un context multicultural.
 • Punerea în aplicare trebuie să fie ușoară și rapidă. Dacă este necesar, furnizorul de servicii trebuie să furnizeze, de asemenea, o metodologie dedicată.
 • Software-ul conține deja procese standard pre-configurate. Procesele pot fi ajustate rapid și pe o bază individuală.
 • Conceptul de operare trebuie să fie simplu și ușor de utilizat, și trebuie să faciliteze sarcinile utilizatorilor.
 • Furnizorul va trebui să acorde o importanță la fel de mare pentru service și întreținere ca și pentru software.

Soluțiile ERP internaționale destinate companiilor de dimensiuni medii trebuie cel puțin să respecte următoarele criterii și funcții.

 • Să fie multilingv
 • Să se ia în considerare cerințele fiscale locale și constrângerile normative
 • Să ofere posibilitatea de a gestiona un mediu multi-companie în scopul consolidării
 • Să ofere o imagine de ansamblu a vânzărilor la nivel global
 • Să automatizeze procesele standard și fluxurile de lucru
 • Să aibe un concept tehnologic modern

Deveho este partenerul cheie pentru a sprijini creșterea internațională.

Cu echipa noastră multiculturală și capacitatea de a gestiona proiecte într-un context extrem de internaționalizat (zece naționalități diferite, zece limbi vorbite), Deveho este partenerul cheie pentru a sprijini creșterea internațională a companiei dumneavoastră.

Expertiză normativă și suport pentru internaționalizare

Misiunea Deveho este de a sprijini companiile în dezvoltarea lor, prin combinarea abilităților tehnologice de afaceri și managementul de proiect pragmatic și riguros. Cunoștințele noastre privind fiscalitatea internațională și aspectele de reglementare reprezintă o garanție a succesului pentru dezvoltarea internațională a companiei dumneavoastră.