SBM

Deveho aktívne zhodnotil výzvy trhu a nasadil špecializovaný tím schopný riadiť a implementovať systém v 18 krajinách.

Mandarine Radisson, Administratívny a finančný riaditeľ v SBM
Read.

Trace One

I was impressed by the skills and the knowledge around the solution, the quality that have been delivered during the workshops and the set-up and the reactivity during the user-acceptance test.

Vincent Lemaine, Finance Director France TRACE ONE
Read.

Olmix

Sage X3 považujeme za perfektné riešenie požiadaviek nášho medzinárodného manažmentu a to práve z dôvodu, že Sage X3 je multikultúrne riešenie pokrývajúce množstvo národných legislatív.

Jean-Marie Bocher, International Director, OLMIX
Read.

Phoenix International Services

Samotné Sage X3 nám umožňuje pokryť oboje, účtovníctvo skupiny a aj účtovníctvo jednotlivých krajín. Hlavným prínosom pre nás bolo to, že sme schopní znížiť uzávierky a cykly konsolidácie z pôvodných dvoch mesiacov na menej ako dva týždne.

Bart Venesoen, International Controller, Phoenix International Services
Read.