Ciele podľa oblasti podnikania, ktoré budú riešené pomocou ERP

Vedenie firmy

Ciele

Získanie nových zákazníkov
Obmedzenie prevádzkových nákladov

Výhody ERP software

Jednoduchosť, s akou môžu zamestnanci pristupovať k informáciám a používať ich určuje, do značnej miery, schopnosť spoločnosti získať nových zákazníkov a rozvíjať podnikanie.

Kritéria výberu

Redizajnovaný zážitok užívateľa
Mobilita

Prevádzkový manažment

Ciele

Spravovať a optimalizovať logistické a priemyselné toky
Zabezpečiť vysoko kvalitný zákaznícky servis
Upravovať a optimalizovať plánovanie dopytu
Kontrolovať prevádzkové náklady a prevádzkové marže

Výhody ERP software

360 ° viditeľnosť
Ukazovatele výkonnosti v reálnom čase
Nástroje doplňovania zásob a dodávateľského reťazca
Real-time sledovanie prevádzkových tokov

Kritéria výberu

Riadenie finančných a prevádzkových aspektov v plnom rozsahu
Užívateľom definované panely
Rozhodovacie nástroje
Riadenie zásob

Finančný manažment

Ciele

Harmonizácia procesov

Výhody ERP software

Riadenie prenosu informácií a správ
Kontrola a riadenie rizík
Podpora rastu a medzinárodných operácii
Inteligentné dáta pre analýzy a audity

Kritéria výberu

Multi-firemné
Multi-prevádzkové
Inter-firemné
Multi-legislatívne

IT manažment

Ciele

Podpora inovácii
Zlepšenie bezpečnosti IT
Zníženie celkových nákladov na IT
Zlepšenie skúseností koncových užívateľov

Výhody ERP software

Flexibilita z funkčného (široká škála funkcií, k dispozícii na požiadanie) a technického hľadiska (škálovateľnosť)
Vyspelé a robustné riešenie
Nástroj na rýchlu implementáciu s preddefinovanými prvkami.

Kritéria výberu

Platforma s architektúrou N-tier
Otvorená technológia
Webové služby
Zásady hesiel LDAP
Preddefinované prvky založené na roliach
Komplexný nástroj pre implementáciu
Integračné nástroje
Web 2.0 portál
Štandardná webová aplikácia