Medzinárodná prítomnosť

Deveho Consulting: medzinárodná skupina

Sme medzinárodná spoločnosť s multikultúrnym tímom, so schopnosťou riadiť projekty v silne medzinárodnom prostredí.

Naši zamestnanci sú z 12 rôznych národností a vedia hovoriť v 12 jazykoch (angličtina, francúzština, španielčina, portugalčina, nemčina, holandčina, rumunčina, slovenčina, maďarčina a čeština…).

Projets internationaux Placeholder
Projets internationaux

Naše kancelárie

Deveho s cieľom byť blízko k svojim zákazníkom má miestne pobočky v niekoľkých európskych krajinách.