Business intelligence a rozhodovanie

Obchodné aktivity produkujú veľké množstvo informácií. V súčasnom svete kvalita a rýchlosť dodania informácií má väčší vplyv než len rozdiel medzi ziskom a stratou: je to otázka prežitia.

Business Intelligence vám umožní:

  • Dať svoje podnikanie do súladu, na základe uceleného súboru kľúčových ukazovateľov výkonnosti a merania.
  • Rozhodovať rýchlejšie.
  • Zjednodušiť grafickú prezentáciu indikátorov.
  • Prezentovať zaručené informácie jednotným spôsobom.
  • Urýchliť zhromažďovanie a distribúciu informácií prostredníctvom automatizácie.

So Enterprise Intelligence (Sage X3), ťažte zo strategických informácii, ktoré máte k dispozícii práve vtedy keď ich potrebujete.

Vstavané funkcie business inteligencie umožňujú presné vyhodnotenie obchodných trendov, rizík a výkonnosti v reálnom čase, pre informovanejšie a rýchlejšie rozhodovanie.

Nie je potrebný ďalší softvér: so zabudovanou databázou a výkonnými nástrojmi Enterprise Intelligence (Sage X3) je business intelligence k dispozícii každému zamestnancovi.

  • Komplexný, výkonný a s ľahko použiteľnými analytickými funkciami, so samoobslužným prístupom, pre plne autonómnych manažérov.
  • Intuitívne užívateľské rozhranie Enterprise Intelligence (Sage X3) poskytuje ľahký, rýchly a bezpečný prístup k firemným dátam.
  • Užívatelia tak môžu pristupovať k firemným dátam a analyzovať ich samostatne. Výsledkom je lepšia viditeľnosť činností, rýchlejšie oboznámenie sa s dôležitými zmenami a v priemerne o 20% kratšia doba potrebná na rozhodovanie.
  • Enterprise Intelligence eliminuje potrebu ďalších nástrojov, nevyžaduje žiadne zvláštne zručnosti. Je ho veľmi jednoduché nasadiť a spravovať, používa technológiu, ktorú klient pozná.

Viditeľnosť v reálnom čase, zlepšenie spolupráce a prevádzkovej výkonnosti

Potreba spoločností mať okamžitý prístup k dôležitým podnikovým informáciám nebola nikdy tak veľká.

Enterprise Intelligence (Sage X3) využíva centrálnu databázu Enterprise Intelligence. V súlade s týmto faktom ponúka užívateľom v reálnom čase konzistentný prehľad o firemných dátach, čo umožňuje ľahšie rozhodovanie a zabezpečenie nepretržitého cross-disciplinárneho zlepšovania. Okrem toho, jeho zdieľanie a výstražné funkcie zaistia, že manažéri majú prístup ku konzistentným, aktuálnym informáciám, ktoré hrajú významnú úlohu pri zlepšovaní výkonnosti dodávateľského reťazca, riešení problémov kvality, zlepšovaní marketingového rozhodovania, ako aj pri rozvoji predaja.

Bezpečnosť dát

Tesná a bezpečná integrácie Enterprise Intelligence (Sage X3) so Sage Business Cloud zaručuje spoľahlivosť kritických obchodných informácií. Enterprise Intelligence umožňuje optimálne využitie existujúcej bezpečnostnej štandardnej databázy s cieľom zabezpečiť ochranu a integritu dát spoločnosti. Toto riešenie tiež ponúka výkonné bezpečnostné funkcie tak, aby bolo možné pridať ovládacie prvky k existujúcim dátam.