Deveho add-ons

Deveho ako Sage vývojový partner vydáva štandardné lokalizované verzie Sage X3. Ponúkame katalóg lokalizovaných verzií jadra Sage X3. Naše lokalizované verzie pokrývajú požiadavky daňových a miestnych pravidiel. Poskytujú aj prednastavené parametre pre zabezpečenie súladu s právnymi obmedzeniami a miestnymi účtovnými pravidlami.

Náš katalóg lokalizovaných verzií: Holandsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

V spolupráci s renomovanou audítorskou firmou ponúkame právny dohľad a  poskytujeme pravidelné aktualizácie našich lokalizovaných verzií Sage X3. Ako Sage vývojový partner a člen Sage inovátor programu, ťažíme v predstihu z nových verzií Sage X3, v súlade s rozvojovými plánmi Sage.

Okrem našich štandardných lokalizovaných verzií, Deveho vie tiež ponúknuť podporu na projektovej báze a lokalizovať Sage X3 riešenie Sage pre danú krajinu. Týmto spôsobom sme lokalizovali Sage X3 pre použitie v Luxembursku, Nórsku a Slovinsku.

Obchodné riešenia

  • Sklad zdieľaný naprieč rôznymi spoločnosťami
  • Integrácia WMS s logistickými partnermi
  • Automatický prenos dokumentov (EDM)
  • Automatická integrácia výmenných kurzov