Paperless a mobilné riešenia

Optimalizujte a zabezpečte si dokumenty a zdieľanie dát s partnermi a zvýšte si tak svoju efektivitu a úspory.

S rastúcimi objemami dát je prechod k bezpapierovej metóde jednou zo základných otázok pre firmy.

Nad rámec jednoduchého vytvárania elektronických dokumentov, prechod na paperless ponúka potenciál pre optimalizáciu zdieľania dát a procesov, vo svete, kde digitálne prostriedky sú hlavným prenášačom informácií a komunikácie. Ide o objednávky, ponuky, faktúry a iné dokumenty, ktoré sú produkované v elektronickej podobe, čo uľahčuje ich zdieľanie, prezeranie a ukladanie.

Pomocou štandardných prepojení s inými riešeniami na trhu, Sage X3 ponúka možnosť efektívneho a bezpečného zabudovaného elektronického systému pre správu dokumentov (EDM).

Všetky vaše dokumenty sú spojené v zodpovedajúcich funkciách v rámci Sage Business Cloud  X3, čím sa eliminujú problémy týkajúce sa duplicity a rôznych verzií pri optimalizácii cross-disciplinárnych procesov medzi jednotlivými oddeleniami vo vašej firme.

Zjednodušený manažment životného cyklu dokumentu

Naše automatizované rozlišovanie dokumentov a znakov umožňuje skenovať dokumenty a automaticky generovať transakcie v Sage X3. Keď sa skenujú dodávateľské faktúry, rovnaká faktúra je automaticky generovaná v Sage X3 bez toho, aby bol nutný ďalší vstup dát.

Využitie paperless je príležitosť pre vašu firmu k zlepšeniu všetkých vašich vnútorných a vonkajších procesov.

  • Optimalizácia organizácie a zefektívnenie obchodných procesov, včlenenie sledovateľnosti úkonov a operácii.
  • Tým, že sa zamedzí chybám pri zadávaní dát sa zvýši spoľahlivosť vašich dát.
  • Kontakt s partnermi je lepší a bezpečnejší vďaka použitiu elektronických podpisov a vďaka zabezpečeniu integrity vašich dokumentov.
  • Zvýšenie produktivity kvôli bezpapierovému riešeniu poskytuje skutočnú návratnosť investícií (náklady na tlač, poštovné náklady, atď.)
  • Napokon, natívna mobilita Sage X3 umožňuje zobrazenie aktívnych a archivovaných dokumentov za všetkých okolností.

Dosiahnite väčšiu pružnosť a efektivitu používaním mobilných aplikácií, reagujte na konkurenčné výzvy.

Potreba mobilných aplikácii v oblasti obchodu postupne rastie s rozvojom nových možnosti využitia. V súčasnej dobe zamestnanci používajú svoje smartphony ako samozrejmosť a  trvalé pripojenie sa stáva novým spôsobom práce. Informácie sú zdieľané v reálnom čase a sú k dispozícii aj mimo spoločnosti. So svojimi user friendly dotykovými rozhraniami sú mobilné nástroje a aplikácie ľahko ovládateľné a umožňujú tak aj nie odborne zdatnému užívateľovi systému možnosť získať plnohodnotný prístup.

Sage X3 riešenie založené na báze bežných webových služieb funguje bezproblémovo a bezpečne prostredníctvom webových prehliadačov a na mobilných zariadeniach, ktoré poskytujú optimálny výkon bez ohľadu na svoje umiestnenie.

So Sage Business Cloud X3 všetci užívatelia získavajú z bezpečného prístupu z ľubovoľného prehliadača alebo mobilného zariadenia, ku všetkým dátam a funkciám v systéme, bez ohľadu na ich umiestnenie a rozsah používaných terminálov. Rozhranie HTML5 zaisťuje intuitívne prechádzanie a umožňuje jednoduché prispôsobovanie zo strany užívateľov.

Sage X3: real-time prístup – kedykoľvek a kdekoľvek

Poskytuje lepší užívateľský zážitok tým, že nech sú vaši zamestnanci kdekoľvek, tak môžu pristupovať k  zákazníkovi a informácii o výrobkoch.

Skráti dobu potrebnú na zadanie objednávky a volanie na učtáreň a sklad, tým, že poskytuje v reálnom čase dáta obchodným tímom v teréne.