Naše služby

Metodika projektov

Máme zavedenú metodiku projektov s deterministickým prístupom k projektovaniu, organizácii každej fázy, k úlohe a k účasti každého človeka zapojeného do projektu. Úspech projektu implementácie, je do značnej miery závislý na odhodlaní zainteresovaných uprednostniť štandardizované riešenie, namiesto výberu úplne nového riešenia.

Ponúkame vhodné, progresívne a škálovateľné riešenia nasledovným spôsobom

 • V prvom prípade, implementovať všetky manažérske funkcie potrebné pre harmonizáciu základných procesov.
 • Po druhé, optimalizovať tieto procesy s ohľadom na výkon z prevádzkového aj manažérskeho hľadiska.

Naše metódy sú založené na nasledujúcich princípoch:

 • Použiť štandardné nastavenia pre štandardné manažérske funkcie.
 • Adaptovať systém podľa obchodných pravidiel zodpovedajúcich vašim potrebám.
 • Prepracovať systém v oblasti strategických riešení.
 • Inštalovať riešenie spôsobom vhodným pre vaše pracovné funkcie.
 • Garancia zodpovednosti za riešenie a odovzdanie koncovým užívateľom.

Naše schopnosti

S viac ako 15 rokov skúseností v oblasti Sage X3, vieme pokryť všetky fázy implementácie.

 • Inštalácia
 • Funkčné a technické nastavenia Sage X3 modulov Sage (nákup a predaj, financie a lokalizácia, dodávateľského reťazca, zásob a WMS, výroby, riadenie projektov a služieb, CRM, BI)
 • Rozhrania
 • Špecifické rozšírenia
 • Vývoj v Crystal Reports
 • Migrácie dát
 • Aktualizácia
 • Funkčné a technické školenia
 • Príprava návodov na použitie (užívateľské príručky na každý modul)
 • Projektový manažment

Podpora a optimalizácia

Potom, čo sa projekt spustí, budeme poskytovať prevádzkové služby v týchto oblastiach.

 • Podpora používateľa, prevádzkové problémy, systémová podpora, ďalšie konfigurácie, požiadavky na úpravy, dodatočné školenie, operatívna pomoc ad-hoc.
 • HQ podpora a aplikačná údržba formou outsourcingu (AMO)
 • Tím venovaný AMO na strane Sage X3
 • Technický tím venovaný Sage X3

Naše zdroje

 • Skúsený tím funkčných a technických konzultantov
 • Podporný tím funkčných a technických konzultantov s rozsiahlymi skúsenosťami Sage X3, poskytovanie podpory v rámci všetkých našich softvérových balíčkov a modulov (financie, rokovania, hmotný majetok, HR mzdy, reporting, vývoj, atď.)
 • Stála podpora systému reagujúca na vaše problémy a požiadavky (schopná pokryť viac platforiem a databáz)
 • Jednotný vstupný bod cez internetový portál, denný dialóg nástroj, ktorý spravuje tím Deveho
 • Podporný tím pod dohľadom správcu zodpovedá za zabezpečenie kvality našich služieb a spokojnosť zákazníka
 • Dôsledná metodika pre záznam, sledovanie a spracovanie žiadostí
 • Portál vyhradený výlučne pre zmluvných zákazníkov, ktorý ponúka on-line vstup a sledovanie požiadaviek

Náš záväzok

Zabezpečiť kvalitné služby prostredníctvom odborných znalostí našich zamestnancov.

 • Pozornosť a prispôsobené odborné poradenstvo v spolupráci s našimi zákazníkmi
 • Rýchle, efektívne reakcie cez diaľkovú údržbu
 • Vynikajúca schopnosť reagovať, vrátane špecifického procesu riadenia pre prípad núdze a procedúry eskalácie
 • Priamy prístup k podpore Sage v prípade kritického problému
 • Vysoká úroveň sledovateľnosti interakcie s potvrdením príjmov zasielaných systematicky a poznámky popisujúce obsah opatrení.
 • Preventívne, opraviteľné a škálovateľné servisné služby, podľa požiadaviek.

Naša organizácia

 • Špecializovaný portál pre žiadosti našich zákazníkov
 • Nepretržitý dohľad koordinátora zabezpečujúceho, aby žiadosti boli zaznamenané, pridelené a spravované, spolu s permanentným sledovaním žiadostí a s tým spojenými interakciami
 • Potvrdenie o prijatí odoslané ihneď pri každej novej požiadavke
 • Popis obsahu intervencií pravidelne zasielaný za účelom poskytovania informácií o vývoji žiadostí a vykonaných služieb
 • Správca podpory pre zákazníka zodpovedný za dodržiavanie pravidiel je vždy dostupný.
 • Všeobecné a podrobné sledovanie pre každého zákazníka poskytované jednou osobou