Naši partneri Deveho Consulting Group

Sage Logo

Prostredníctvom svojich inovatívnych technológií, odborných znalostí a kreativity svojich zamestnancov Sage pomáha firmám po celom svete a prispieva k ich úspechu.  Sage ponúka nový pohľad na podnikanie a poskytuje svojim zákazníkom energiu, skúseností a technológie potrebné pre inšpiráciu a úspech.

Sage: Základné fakty a čísla

0
zamestnancov v 23 krajinách
Viac ako
0
miliónov
zákazníkov po celom svete
0
partnerských predajcov a integrátorov
0
milióna
zmlúv podpory a 36.000 hovorov za deň

Deveho partnerstvá

Sage Golf partners

Value-Added Reseller s akreditáciou na vysokej úrovni

Sme Sage Development Partner zabezpečujúci štandardné lokalizačné aktivity v rámci Sage X3. Ako člen Early Adopter Programme (EAP), úzko spolupracujeme s centrom Sage R&D vo veľmi skorom štádiu vývoja nových verzií Sage X3.

Celosvetový partneri

V rámci našej siete partnerstiev, máme zmluvy s hlavnými distribútormi Sage X3 v USA, Ázii, Afrike a Oceánii a tým pádom vieme poskytnúť podporu pre vaše projekty poskytnutím globálneho riešenia.

logo-ovh

OVH je tretí najväčší poskytovateľ hostingu na svete, ktorý ponúka inovatívne produkty a služby, vlastnú celosvetovú sieť, kontinuálne výskum, vývoj a odborných pracovníkov s vysoko kvalitným zákazníckym servisom.

OVH: Základné fakty a čísla

+
0
milion
serverov spravovaných od roku 1999
0
dátových centier v 12 miestach
0
miliónov
zákazníkov v 132 krajinách
0
milliónov
webhostingov

Deveho partnerstvá

V rámci partnerského programu, Deveho distribuuje rozsah OVH IT služieb pre podniky: web hosting virtuálnych dátových centier, dedikované servery, úložné riešenia a xDSL a VoIP. Všetky služby ťažia z neustálych inovácií a sú pravidelne obohacované o nové funkcie.

Globálna sieť a medzinárodný dosah OVH nám umožňuje dodávať služby bezchybnej kvality a ultra-zabezpečenej siete s garantovanou šírkou pásma.

ovh cloud partner with deveho

TENOR Partner

Firma Tenor je špecialista v oblasti host riešení EDI, je uznávaným poskytovateľom služieb v automobilovom priemysle, distribúcii a kozmickej technike. Svoje odborné znalosti prezentuje vo viac ako 45 krajinách s 1.300 zákazníkmi a 8.000 zmluvnými partnermi po celom svete. Produkty a služby firmy Tenor sú známe svojou dostupnosťou a kvalitou.

Deveho partnerstvá

Služby firmy Tenor EDI sú k Sage X3 napojené prostredníctvom nového programu pre EDI SaaS služby štandardne od aktualizácie 9.

Konkrétne to znamená, že Sage X3 U9 generuje pivotný súbor, ktorý je automaticky prenesený na platformu služby EDI spravovanú firmou Tenor (EDI EDIBASE). Táto platforma prevedie súbor do požadovaného formátu a odošle správu (dodací list, faktúru, atď.) k partnerovi zákazníka pomocou protokolu a telekomunikačnej siete partnera.

Naopak, obchodní partneri posielajú správy EDI (objednávky, dodacie plány a poznámky, faktúry, atď) do EDI EDIBASE platformy, ktorá ich prijíma, prevádza ich do formátu Sage Business Cloud, a potom ich prenáša do EDI modulu Sage X3 U9.