MAĎARSKO: RTDS 2.0 ako aktualizácia pre online vládny fakturačný systém NAV

DAŇOVÉ A COLNÉ SPRÁVY A PRÁVNY DOPYT PRE ZMENU SPÔSOBU KOMUNIKÁCIE

Od 1. júla 2020 vzniká povinnosť spoločnostiam so sídlom v Maďarsku, dodržiavať nový systém fakturácie online – RTDS2. Princíp spočíva v tom, že daňovníci s bydliskom v Maďarsku musia zasielať všetky faktúry z predaja na „Online Számla“ NAV (portál národnej správy), elektronicky, online a okamžite, bez zásahu človeka, v súlade s technickými predpokladmi stanovenými vládou.

Dva hlavné body, na ktoré treba pamätať:

  1. Používanie verzie 2.0 online XML na vykazovanie faktúr bude povinné pre všetkých daňovníkov.
  2. Spoločnosti musia nahlásiť do NAV, všetky svoje faktúry. Aktuálny limit na 100 000 HUF faktúr, už nebude platný.

Takže, pre maďarské spoločnosti sú tieto ciele náročnou výzvou.

  • Aplikuje sa úplná zmena v komunikácii s daňovou správou, pre faktúry z predaja,
  • Využíva sa technológia XML (eXtensible Markup Language)
  • Nastavili sa webové služby (web services) ako jadro procesu. Význam protokolu o webových rozhraniach a webových technológií, umožňuje komunikáciu a výmenu údajov medzi heterogénnymi aplikáciami a systémami.
SK RTDS-2

VÝZVY PRE MAĎARSKÉ SPOLOČNOSTI A PRE NÁS … AKCEPTOVALI SME VÝZVU

Významný vývoj pre spoločnosti, ale aj významný dopad pre DEVEHO. Nižšie nájdete celý príbeh nášho tímu. Tomas B., finančný konzultant v DEVEHO a Laurent S., technický konzultant / vývojár v DEVEHO.

Aké boli hlavné výzvy? Aké komplikované bolo pripraviť ideálne riešenie?

TB: „Maďarská online fakturácia je samozrejme veľkou výzvou, pretože zákony o DPH a fiškálna legislatíva, sú v Maďarsku veľmi komplexné.

Kvôli novej funkcii elektronickej fakturácie, muselo mnoho spoločností v Maďarsku upraviť niektoré interné postupy. Na základe vládnych požiadaviek a v prospech účtovníkov. To vyvolalo veľa otázok týkajúcich sa riešenia, ktoré spravuje DEVEHO Consulting Group. Ako vedúci tohto vývojového projektu a súčasne maďarský právnehy špecialista, som musel nájsť rovnováhu medzi volitelnými a povinnými prvkami riešenia. Dokázali sme to s pomocou medzinárodnej spolupráce, interne a externe, so správnym pochopením dopadu technickej pracovnej záťaže.

LS: „Z môjho pohľadu bolo zvládnutie dvoch vecí mimoriadne zložité. Prvá sa týka komunikácie so servermi maďarskej ústrednej správy. Obrátil som sa na externých partnerov, aby som vyvinul program v jazyku Python. Druhý bod sa týka nedostatku informácií. Mal som k dispozícii súbor XML obsahujúci povinné polia, voliteľné polia, ale bez akýchkoľvek pravidiel. Preto sme boli nútení realizovať projekt v agilnom režime. Muselo sa vykonať veľa testov. Celkovo nám táto práca trvala takmer 3 týždne. Ale výsledok je skvelý, a to je podstatné.

Pre maďarské spoločnosti to znamená veľa zmien. Zákon ukladá na základe nových pravidiel pokutu alebo vyhlásenie faktúr v ten istý deň, ako keď boli vytvorené. V X3, keď vytvoríte faktúru, môžete ju upraviť a stabilizovať, keď je overená v účtovníctve. Z našej strany sme sa rozhodli poslať ho do procesu iba vtedy, keď je to potvrdené v účtovníctve. Samozrejme odporúčame vytvoriť a odoslať faktúru v ten istý deň. “

Ako bola vaša organizácia práce?

TB: „Náš ERP a jeho súčasti SAGE X3 ma napĺňajú a práce je pre mňa vášňou. Spravovanie takej komplexnej funkcie a zvyšovanie funkčných vplyvov ma zároveň motivovalo a aj predstavovalo výzvu. “

LS: „Z organizačného hľadiska som pracoval v tandeme s našim funkčným konzultantom: pre funkčnú časť on, pre vývojovú časť zas ja. Mal som k dispozícii špecifikácie a maďarskú dokumentáciu preloženú do angličtiny. Teda sme boli relatívne nazávislí. Nakoniec sa to týkalo zdieľania otázok medzi nami a odpoveďami na ne. “ Nedalo sa to dosiahnuť bez efektívnej tímovej spolupráce.

Je to oficiálne! Doplnok maďarského lokalizačného balíčka DEVEHO je v súlade s RTDS 2.0. K dispozícii v Sage X3 V12, sme pripravení vás podporiť v týchto podstatných zmenách. V DEVEHO „Addon“ bolo vytvorené rozhranie prepojené s portálom NAV na komunikáciu s maďarskou legislatívou.

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte nás