OLMIX - Spoločnosť Olmix si vybrala Sage X3 ako nástroj pre svoje medzinárodné delelopmenty

06.04.22
Prehrať video

OLMIX SI VYBRAL SAGE X3 AKO NÁSTROJ PRE SVOJ MEDZINÁRODNÝ ROZVOJ

Skupina Olmix si vybrala spoločnosť Deveho Consulting Group, aby jej pomohla nasadiť Sage X3 na medzinárodnej úrovni.

Tento ERP je pre nich kľúčový v ich medzinárodnej stratégii: vďaka tomuto multilegislatívnemu produktu sú schopní prevziať svoj medzinárodný rozvoj pomocou jediného riešenia.

« Ako viacjazyčné riešenie pokrývajúce množstvo rôznych legislatív predstavuje Sage X3 dokonalú odpoveď na naše medzinárodné požiadavky na riadenie.»

Jean-Marie Bocher, medzinárodný riaditeľ, OLMIX

SAGE X3, VYBRANÝ PRE SVOJ MEDZINÁRODNÝ ROZMER

Vďaka svojmu medzinárodnému rozmeru a znalosti riešení Sage, ktoré už používajú zamestnanci v ústredí spoločnosti
v Bréhane sa spoločnosť Olmix rýchlo rozhodla pre Sage X3. „Ako viacjazyčné riešenie pokrývajúce množstvo rôznych legislatív predstavuje Sage X3 dokonalú odpoveď na naše medzinárodné požiadavky na riadenie,“ vysvetľuje Jean Marie Bocher. „Navyše, vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, je Sage

tiež prítomní. To nám poskytlo požadovanú istotu, pokiaľ ide o účinnosť nasadenia riešenia na všetkých našich pracoviskách. Napokon, systém Sage bol ideálnym riešením pre špecifické požiadavky na riadenie našich výrobných činností.“ Dňa 30. decembra 2010 bol výber spoločnosti Sage potvrdený

a začal sa projekt zavádzania na pracoviskách vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku a Rumunsku (európska pôsobnosť skupiny), ktoré predstavujú 75 % činnosti skupiny.

ŠTANDARDIZÁCIA POSTUPOV

Spoločnosť Olmix začala vypracovaním auditu rôznych pracovných metód používaných na každom pracovisku. Spoločnosť následne definovala spôsoby organizácie a riadenia štandardizovaných procesov a harmonizovala rôzne súvisiace kódové štruktúry. „Teraz všetci používame rovnaké postupy a rovnaké kódy. To urýchľuje, zjednodušuje a zaručuje bezpečnosť našich operácií vykazovania a zároveň umožňuje našim zamestnancom pracovať efektívnejšie,“ pokračuje Jean-Marie Bocher. Okrem toho je pre spoločnosť Olmix strategický význam možnosti konsolidovať svoje výsledky a finančné údaje o to väčší, že sa s ňou obchoduje na sekundárnom trhu.

LEPŠÍ PREHĽAD O STAVE ZÁSOB

Vzhľadom na charakter svojej činnosti spoločnosť Olmix skladuje veľké objemy surovín, ako je napríklad meď, ktoré sa často dovážajú. Zatiaľ čo niektoré z týchto surovín a produktov Olmix sú skladované
v továrňach, iné sa môžu prepravovať na lodiach alebo v nákladných autách. „Sage X3 nám poskytuje optimalizovaný pohľad v reálnom čase na
všetky naše zásoby, či už sa nachádzajú vo Francúzsku alebo v zahraničí,“ zdôrazňuje Jean Marie Bocher. „Navyše vďaka tomuto systému ERP môžeme teraz presne sledovať všetky naše výrobné ukazovatele.“
Spoločnosť Olmix tiež prepojila systém Sage X3 so svojimi softvérovými produktmi špecifickými pre daný sektor, ako je napríklad „etiketovač“ a automatizovaný výrobný systém. „Týmto spôsobom sa nám podarilo automatizovať celý náš výrobný reťazec a následne zvýšiť presnosť a efektívnosť našich činností,“ pokračuje Jean Marie Bocher.

Download Testimonial