Cloud & hosting

So Sage X3, ktoré je teraz k dispozícii v cloude, môžete ťažiť z najvyšších riadiacich a bezpečnostných cloud funkcií, bez zložitosti a nákladov spojených s bežnými systémami.

Sage X3 môže byť implementované v “on premise” režime (na mieste) alebo v hostovanom režime (privátny cloud alebo verejný cloud). Sage X3 zavádza množstvo nových technologických prvkov, ktoré sú uznávané ako najlepšie a najviac vyhľadávané voľby v priemysle pre multi prehliadače a mobilné použitie, pre rýchlosť vyhľadávania, vývoj webových služieb, integráciu cloud databázy a správy dokumentov.

Ako sa cloud-based Sage X3 líši od svojich konkurentov?

Nadštandardný rozsah funkcií a integrácia

Nerobte kompromisy pri biznis funkciách pre cloud technológiu. Sage X3 riadi všetky vaše procesy, od financií, cez distribúciu až po výrobu, to všetko prostredníctvom unikátneho integrovaného cloud riešenia. Výsledkom je zefektívnenie operácií, informácie v reálnom čase o vašich aktivitách a vyšší výkon.

Silná podpora pre globálne organizácie

Nedopustite, aby cloudové riešenia obmedzilo vaše ambície expandovať. Sage X3 podporuje správu distribuovaných a medzinárodných operácií, riadenie zložitých organizáčných a reportovacích štruktúr (multi-spoločnosť, multi-prevádzka, režim multi-výroba, multi-účtovná kniha a multi-legislatíva).

Postavený pre priemyselne špecifickú prevádzku

Nenechajte sa obmedziť špecifickými vlastnosťami cloudových riešení. Sage X3 je prispôsobený pre oblasť výroby, distribúcie a sektoru služieb, ktoré poskytujú rozsiahle a ready-to-use funkcie, ktoré vám umožnia spravovať svoje operácie rýchlejšie a zlepšiť výkon.

Výnimočná flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa

Nedovoľte, aby vás technológia obmedzovala v obchode. Sage X3 je mimoriadne flexibilný a prispôsobený pre vaše špecifické obchodné procesy a workflow. Môžete tiež použiť riešenie v rámci svojej vlastnej infraštruktúry (na mieste alebo s host partnerom) bez straty dát alebo funkčnosti.

Superior bezpečnosť, výkon a škálovateľnosť

Nie všetky cloud riešenia sú rovnocenné. Sage X3 vychádza z poprednej svetovej Amazon Web Services cloudovej infraštruktúry, aby zabezpečil čo najviac škálovateľné, spoľahlivé a bezpečné cloud riešenie, o čom svedčia početné certifikáty o jeho prísnom súlade s rôznymi smernicami a regionálnymi zákonmi týkajúcimi sa dôvernosti.

Univerzálny web a mobilný prístup

Mobilita nie je výsadou vyšších vedúcich pracovníkov. So Sage X3 všetci užívatelia budú ťažiť z bezpečného prístupu z ľubovoľného prehliadača alebo mobilného zariadenia, ku všetkým dátam a funkciám v systéme, bez ohľadu na to kde sú umiestnené a bez ohľadu na to, aký typ zariadení sa používa. Rozhranie HTML5 zaisťuje intuitívne prechádzanie a umožňuje jednoduché prispôsobenie sa užívateľom.

Dôvody pre výber OVH

Služby

OVH ponúka širokú škálu IT služieb pre podniky: web hosting, virtuálne dátové centrá, dedikované servery, úložné riešenia, xDSL a VoIP. Všetky služby ťažia z neustálych inovácií a sú pravidelne obohacované o nové funkcie.

Vlastná celosvetová sieť

Medzinárodný dosah OVH je založený predovšetkým na vlastnej sieti, prostredníctvom ktorej prináša kvalitné služby. Táto ultra-zabezpečená sieť s garantovanou šírkou pásma, ponúka jedinečnú výhodu v dnešnom hosting prostredí.

Nadšenie pre zákaznícky servis

V prípade OVH, výraz “vždy k vašim službám” je základom pre skutočný záväzok. Od svojho prvého rozhovoru s podporným tímom, budete komunikovať so skúsenými užívateľmi, ktorí vám poskytnú svoje technické znalosti tak, aby ste si mohli vybrať to správne riešenie.

Optimalizácia vašich výdavkov

Väčšina konkurentov zabezpečuje iba samotnú hostingovú službu. Výroba serverov je teda externá; dátové centrá sú prenajaté od tretích strán, sieť je zabezpečená na kľúč subdodávateľmi. V dôsledku toho je ťažké zaručiť sadzby za služby a udržať tieto na konkurencieschopnej úrovni. V OVH.com je nákladová štruktúra zracionalizovaná na maximum.

Rozhodne nezávislý

OVH je rodinná, finančne nezávislá spoločnosť, ktorá sa rozhodla investovať všetky svoje zisky do svojho rozvoja.

Dôvody prečo si vybrať cloud-based Sage X3

Rýchlosť

 • Ready-to-use infraštruktúra
 • Rýchlejšie nasadenie
 • Rýchlejšia dodávka nových funkcií

Jednoduchosť

 • Prístup k funkciám na požiadanie
 • Vždy máte najnovšiu verziu
 • Jednoduchšia správa softvéru
 • Menšie nároky na zdroje IT
 • Nízke a predvídateľné náklady

Flexibilita

 • Žiadne počiatočné náklady
 • Nízke nároky na potrebu vlastných zamestnancov
 • Úpravy v súlade s upgrade verziou
 • Znížené nákladov na infraštruktúru

Spoločnosť OVHcloud

OVHcloud je globálny poskytovateľ cloudových služieb, ktorý sa špecializuje na poskytovanie špičkových výkonných a nákladovo efektívnych riešení na le+B3:B6pšiu správu, zabezpečenie a škálovanie dát. OVHcloud poskytuje inteligentnejšiu alternatívu pre webhosting, e-maily, bar metal servery. Pre hostované privátne cloudové, hybridné a verejné cloudové riešenia. Skupina spravuje 30 dátových centier na 12 pracoviskách, na 4 kontinentoch, spravuje vlastné servery, buduje vlastné dátové centrá a nasadzuje svoju vlastnú (Fibre)optickú globálnu sieť, aby sa dosiahla maximálna účinnosť.

Prostredníctvom OVHcloudu Vám zabezpečíme maximálny výkon a bezpečnosť pre Vaše systémy a prinesieme Vám nové inováčné riešenia – dnes, ako aj v budúcnosti. Spoločnosť OVHcloud s 20-ročnou históriou a solídnou európskou nadáciou sa zaviazala rozvíjať inovačné technológie a byť hnacou silou neustáleho vývoja cloudu.