Služby

Máme dobre zavedenú projektovú metodiku s deterministickým prístupom k plánovaniu projektu, organizácii každej fázy a úlohe a zaangažovanosti každej osoby zainteresovanej na projekte.

Vývoj lokalizácie na základe legislatívy

Ako Sage Development Partner, Deveho Consulting Group publikuje štandardné lokalizované verzie Sage X3. Ponúkame katalóg lokalizovaných verzií jadra Sage X3.

Prečítajte si viac

Podpora pre riešenie Sage

Deveho má skúsený tím funkčných a technických konzultantov s rozsiahlymi skúsenosťami so Sage X3, ktorí poskytujú podporu naprieč všetkými našimi softvérovými balíkmi a modulmi (financie, distribúcia, riadenie výroby, fixné aktíva, HR mzdy, reporting, vývoj atď.). Zakaždým poskytujeme vysokokvalitné služby a podporu s rozpočtom a načas!

Prečítajte si viac

Business Intelligence

Business Intelligence je založená na princípe spoľahlivosti použitých údajov. Ich spracovanie, ako aj ich formulácia v prehľadných správach zamestnancami dáva možnosť robiť správne rozhodnutia v správnom čase.

Prečítajte si viac

Cloud & Hosting

Konzultačná skupina DEVEHO poskytuje cloudové a hostingové služby, ktoré sú prispôsobené tak, aby vyhovovali silným stránkam vašej existujúcej organizácie a zároveň zohľadňovali vaše budúce rastové ambície.

Prečítajte si viac

Sage X3 Implementácia služby

Spoločnosť DEVEHO Consulting Group poskytuje najvyššiu úroveň strategickej implementácie systému Sage a zároveň zjednodušuje podnikové procesy a zabezpečuje bezproblémovú integráciu aplikácií do jedného riešenia.

Prečítajte si viac