Legislatívny
vývoj lokalizácie

Ako Sage Development Partner, Deveho Consulting Group publikuje štandardné lokalizované verzie Sage X3. Ponúkame katalóg lokalizovaných verzií jadra Sage X3.

Naše lokalizované verzie pokrývajú daňové požiadavky a miestne postupy.

Poskytujú tiež vopred nakonfigurované parametre na zabezpečenie súladu s právnymi obmedzeniami a miestnymi účtovnými pravidlami.

V spolupráci s renomovanou audítorskou firmou ponúkame právne informácie a zabezpečujeme zmeny poskytovaním pravidelných aktualizácií pre naše lokalizované verzie Sage X3.

Ako vývojový partner spoločnosti Sage a člen programu Sage Early Adopter Programme využívame nové verzie Sage X3 v predstihu, ako súčasť plánu spoločnosti Sage.

Spolu s poradcami dodržiavajte zákonné požiadavky na týchto trhoch a poskytnite riešenia, ktoré budú v súlade s miestnymi zákonmi.

Náš katalóg lokalizovaných verzií:

Holandsko
 • Priznania k DPH Výkazy DPH (prípravné a právne) + daňové kódy
 • Správa o predaji v EÚ Výkazy o predaji v EÚ a formát XML (vyhlásenie ICP)
 • Intrastat EÚ Deklarácia o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte XML
 • Audit súbor Kontrolný súbor XAF
Rumunsko
 • Daňové priznania

300 formulár – mesačné/štvrťročné priznanie DPH, 390 formulár VIES (transakcie v EÚ) a 394 formulár (domáce transakcie).

 • Elektronické výkazy

Elektronické výkazy (súbory XML) pre vyhlásenia 300, 390 a 394.

 • Daň z platieb

Dodržiavanie nových predpisov o dani z platieb (2013).

 • Výkazy DPH

Prehľad DPH podľa jednotlivých sadzieb a denníky DPH (Denník predaja, Denník nákupu, Denník DPH pri platbe).

 • Identifikačné čísla DPH

Kontrola identifikačných čísiel DPH obchodných partnerov prostredníctvom webovej služby rumunského daňového úradu.

 • Daň z platieb

Konzultácie obchodných partnerov, ktorí uplatňujú DPH pri platbe.

 • Intrastat EÚ

Regulačná správa pre vyhlásenie o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte XML.

 • SAFT

Štandardný kontrolný súbor pre dane (SAF-T) je medzinárodný štandard pre elektronickú výmenu účtovných údajov medzi daňovníkmi a daňovými orgánmi. Vykazovanie SAF-T zahŕňa podrobné informácie získané z účtovníctva daňovníkov o pohľadávkach, záväzkoch, dlhodobom majetku, zásobách, daňovom režime transakcií a spoločných údajoch.

 • Výmenné kurzy

Výmenný kurz rumunskej národnej banky (pre denné a záverečné účtovanie) – automatický import súboru XML v X3.

 • Identifikačné číslo DPH

Kontrola jedinečného identifikačného čísla obchodných partnerov s cieľom zabrániť duplicite.

Česká republika
 • Hlásenie DPH

Daňové priznanie k DPH (prípravné/právne výkazy + xml)

 • Daňové priznanie o predaji v rámci EÚ

Súhrnné hlásenie k DPH (pdf verzia na tlač + xml)

 • Správy o domácich transakciách

Kontrolné hlásenie k DPH (pdf verzia na tlač + xml)

 • Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovnictve

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovnictve – správy

 • Intrastat EÚ

Vyhlásenie o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte CSV

 • Denná výmenný kurz

Automatický import denného výmenného kurzu z Národnej banky Českej republiky

Slovensko
 • Hlásenie DPH

Daňové priznanie k DPH (prípravné/právne výkazy + XML)

 • Hlásenia o predaji v EÚ

Súhrnný výkaz k DPH (pdf verzia na tlač + XML)

 • Správy o domácich transakciách

Kontrolný výkaz k DPH (pdf verzia na tlač + XML)

 • Intrastat EÚ

Slovenská hlásenie o výmene tovaru v rámci krajín EÚ vo formáte XML.

Maďarsko
 • Hlásenie DPH

Daňové priznanie k DPH (prípravné/právne výkazy + xml)

 • Výkaz o predaji/nákupe v EÚ

15A60 vyhlásenie

 • Vykazovanie transakcií

Správa o vyhláške NGM (xml)

 • RTIR 2.1 (vykazovanie faktúr v reálnom čase)

Dátové služby v reálnom čase

 • Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovnictve

Vyhlásenia o vykazovaní

 • Dekrét NGM

Audit riadenia extrakcie finančných údajov

Maroko
 • Príprava

Účtová osnova, účtovné skupiny, pyramídy, denníky.

 • Marocká DPH

Základná sadzba 20 % a znížené sadzby 7 %, 10 % a 14 %.
Priznanie DPH.
Registrácia DPH.

 • Platba klientov prostredníctvom zmenky

Zavedenie špecifických automatických dokumentov na správu zliav.

 • Finančné výkazy na mieru

Súvaha, denník, súvaha aktív a pasív, výkaz ziskov a strát.

Súvisiace Stránky

Súvisiace Produkty

Zistite informácie o súvisiacich produkty, ktoré vám môžu pomôcť a podporiť rozvoj vášho podnikania.

Sage X3 Lokalizácie
Sage X3
Sage X3 Marketplace ISV
Zobraziť všetky produkty

Súvisiace Sektory

Objavte svoje poradenské priestory, navrhnuté podľa vášho sektory, ktoré vám pomôžu a podporia vás v rozvoji vášho podnikania.

Financie
Distribúcia
Chemický a farmaceutický priemysel
Pozrite sa na všetky sektory

Knižnica

SAGE X3

Sage X3 takes the complexity out of running your business. It simplifies every part of your operation, leaving you lean and ready for whatever comes next, wherever you are in the world.
With Sage X3, you are choosing the next generation business management solution for your enterprise to grow faster and run an agile organization.

SAGE X3 SOLUTION CAPABILITIES GUIDE

Manage your entire distribution business

 • Fully integrated distribution functionalities
 • Global sourcing, importing/exporting, and inventory management
 • Supplier exchange monitoring to ensure quality and compliance
 • Real-time monitoring and inventory optimization
 • Native mobile apps for sales and purchasing

THE TOTAL ECONOMIC IMPACT™ OF SAGE X3 FOR DISTRIBUTION

The Total Economic Impact™ Of Sage X3 Solution For Distribution Organizations. Cost Savings And Business Benefits Enabled By
Sage X3.

MOVE BEYOND ERP

Why modern businesses can no longer succeed with traditional ERP.

Úspešné projekty

04.04.2022

TRACE ONE – SI ZVOLILO SAGE X3 PRE MOŽNOSTI VIACERÝCH LEGISLATÍV

Ako Sage X3 podporuje medzinárodný vývoj pre Trace One

Čítaj viac
04.06.2022

SBM – DEVEHO IM POMÁHA PRI MEDZINÁRODNEJ EXPANZII

Deveho nám pomohol zostať na správnej ceste tým, že okamžite vyhodnotil príslušné termíny. Laurence Martinet, riaditeľka informačných systémov v SBM.

Čítaj viac
04.06.2022

PHOENIX INTERNATIONAL SERVICES – SAGE X3 PODPORUJE SPOLOČNOSŤ PHOENIX V JEJ GLOBÁLNEJ EXPANZII

Sage X3 & Deveho consulting group: rýchlejšie, jednoduchšie a flexibilnejšie riešenie pre riadenie podniku pre lepšie rozhodovanie na podnikovej úrovni.

Čítaj viac