Deveho Consulting Group

Prepraviť z jedného miesta na druhé, sprevádzať vojská alebo légie …

“Deveho” je latinské slovo, ktoré znamená “prepraviť z jedného miesta na druhé, sprevádzať vojská alebo légie …”. To symbolizuje náš cieľ podporovať našich zákazníkov v rozvoji ich podnikania, prostredníctvom optimalizácie svojich informačných a riadiacich systémov.

Informačné a riadiace obchodné systémy majú priamy vplyv na rast spoločnosti. V globálnej ekonomike tieto systémy umožňujú spoločnostiam rozvíjať svoju činnosť vo svojich národných trhoch a na medzinárodnej úrovni.

Poslaním Deveho je podporovať podniky v ich expanzii tým, že kombinuje obchodné a technologické znalosti s pragmatickým a dôsledným riadením projektov.

Starostlivo si vyberáme našich dlhoročných partnerov, naši pracovníci sú špecialisti pre osvedčené riešenia. S dvadsiatimi rokmi skúseností, sme dnes popredným hráčom na vysokej úrovni odbornosti, kultúrou zameranou na výsledky a túžbou uspokojiť potreby zákazníka.