Sme integrátor a editor
softvérových riešení SAGE

Naš hlavný cieľ

Naš hlavný cieľ

„Deveho“ je latinské slovo, ktoré znamená „dopravovať z jedného miesta na druhé, prepravovať jednotky alebo légie...“. Stelesňuje náš cieľ podporovať našich zákazníkov v rozvoji ich podnikania prostredníctvom optimalizácie ich informačných a riadiacich systémov.

Informačné a obchodné systémy majú priamy vplyv na rast a vývoj spoločnosti. V globálnej ekonomike tieto systémy umožňujú spoločnostiam rozvíjať svoje aktivity na ich trhoch lokálne, a ja na medzinárodnej úrovni. Poslaním Deveho Consulting Group je podporovať spoločnosti v ich expanzii kombináciou obchodných a technologických znalostí s efektívnym a dôsledným riadením projektov.

Starostlivo sme si vybrali našich dlhoročných partnerov a naši zamestnanci sú špecialisti na overené riešenia. Dnes, s takmer 20-ročnými skúsenosťami, sme popredným hráčom s odbornosťou na vysokej úrovni, kultúrou orientovanou na výsledky a túžbou poskytovať vynikajúce služby zákazníkom a zabezpečiť spokojnosť zákazníkov.

Deveho v číslach

20 Roky skúseností v implementáciách riešení SAGE X3
7 Lokalizícia a legislatívne zabezpečenie riešení pomocou add-ons od DEVEHO
€ 10M Obrat v roku 2021
18+ Národností a jazyky v rámci tímu DEVEHO
180+ Zákazníci
2,5K+ Používatelia
90+ Ľudia v tíme
1 Sme súčasťou hlavných editorov, s vysokou mierou pridanej hodnoty pre SAGE X3

Naše hodnoty

Máme odborné znalosti obchodných riešení SAGE

V spoločnosti DEVEHO ich ľahko prispôsobujeme vašim neustále sa meniacim potrebám. Dokážeme pre vás nájsť vhodné technologické riešenia a spojiť ich so službami s výraznou pridanou hodnotou tak, aby sme Vám pomohli dosiahnuť žiadanú konkurenčnú výhodu. A to zvýšením efektivity prevádzky, produktivity, navýšením ziskovosti a pomohli vám s možným medzinárodným nasadením systému.

Spolupráca

Naši zamestnanci sú silnou stránkou našej spoločnosti. Lojalita našich tímov zabezpečuje dlhodobú blízkosť našim klientom, ako aj obohacovanie nášho know-how prostredníctvom nazbieraných skúseností. Chceme, aby naša spoločnosť bola miestom bohatých a napĺňajúcich stretnutí pre všetkých, klientov aj zamestnancov, okolo zjednocujúcich projektov, akými sú napríklad zmeny informačného systému.

Záväzok

Naša firemná kultúra výsledkov a záväzkov. Každý projekt je jedinečný a vyžaduje si špecifický prístup. Okrem tradičnej metodiky riadenia projektov, je kľúčom k nášmu úspechu aj schopnosť ponúkať riešenia šité na mieru a inovatívne prístupy.

Spokojnosť

DEVEHO Consulting Group Vám poskytuje priestor na zlepšenie obchodnej stratégie prostredníctvom našich riešení ERP v úplnom súlade s vašimi individuálnymi potrebami a špecifickými obchodnými požiadavkami.
Náš pragmatický prístup k službám, orientovaný na spokojnosť zákazníkov, naša pokora a schopnosť počúvať, sú zamerané na bezproblémové prijatie zmeny vo vašich interných procesoch.

Sme medzinárodná spoločnosť s multi-kultúrnym tímom a schopnosťou riadiť projekty v diverzitnom medzinárodnom prostredí.

Naši zamestnanci sú zo 18 rôznych národností a súčasne hovoríme 18 rôznymi jazykmi (anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky, portugalsky, nemecky, holandsky, rumunsky, slovensky, maďarsky, česky, poľsky, rusky, lotyšsky, litovsky, chorvátsky, čínsky a švédsky).

Spoločenská a sociálna zodpovednosť

Deveho Consulting Group má zavedenú politiku spoločenskej zodpovednosti (CSR), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našich záväzkov a s každoročným plnením v rámci plánovania našich aktivít. Na dosiahnutie tohto cieľa sa zameriavame na 3 prioritné piliere našej práce.

Úcta k životnému prostrediu

Spoločnosť Deveho Consulting Group sa denne podieľa na znižovaní vplyvu našej činnosti na životné prostredie. Naša centrála so sídlom v Lyone sa nachádza v priestoroch s certifikátom HQE® a certifikátom BBC. Všetky naše kancelárie sú vybavené detektormi pohybu, aby sme čo najviac znížili spotrebu energie. Tlačiareň používa iba naše účtovné oddelenie a všetky dokumenty sa tlačia čiernobielo. Zbytok tímu pracuje exkluzívne s EDM, Data management riešením

Začlenenie a rozmanitosť

Deveho zabezpečuje individuálnu starostlivosť pre zamestnancov:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, každého zamestnanca
  • preferovanie rozličnosti práce a prostredia
  • Boj proti diskriminácii
  • Zavádzanie mladých ľudí do tímu, aj s pomocou internship modelov, študijných stáží až po trvalé pracovné kontrakty
  • Podporujeme neustály rozvoj zamestnancov podľa ich zamerania
Ekonomická zodpovednosť so zameraním sa na partnerstvá s našimi zákazníkmi

Chcem aby naša spoločnosť bola miestom naplnenia výziev pre každého: Klienti aj zamestnanci na spoločných projektoch informačných systémoch, sú zaužívaným štandardom Aby sme to dosiahli, venujeme špeciálne dôraz na správne vyhodnotenie a návrh riešení pre požiadavky našich klientov. Keďže je klient centrom nášho záujmu, snažíme sa rozvíjať a ponúknuť transparentný a dlhodobý vzťah, ktorý je zárukou spokojnosti a dôvery pre každého.

To, že prikladáme vysoký výynam spokojnosti klienta, zdôrazňujeme aj jeho neustálou spätnou vazbou každoročne aj formou dotazníka. Cieľom je sa neustále rozvíjať a posunúť čo najviac, k ideálnej miere vzťahu s našimi klientami.

Navyše, nesutále zvyšujeme mieru informovanosti aj organizovaním pravidelných podujatí pre klientov s cieľom zabezpečiť ich spätnú väzbu podporiť ich podnikanie, angažovanosť a záujem o spoločné témy.

Naše pobočky

S pobočkami vo Francúzsku, Holandsku, Švajčiarsku, Španielsku, Maroku, Litva, Poľsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku, je cieľom DEVEHO Consulting Group podporovať vás v lokálnych či medzinárodných projektoch, ako dlhodobého partnera.