Produkty

Prevezmite kontrolu nad celým svojím podnikaním, od dodávateľského reťazca až po predaj so Sage Business solutions.

Sage X3 Lokalizácie

SAGE X3 Lokalizácia je procesom adaptácie produktov, aplikáciou obsahu dokumentácie v danom jazyku, kultúre a požadovanom zaužívanom formáte. Cieľom lokalizácie je pripraviť produkty, materiály transparentné pre Váš trh. Dovoľuje užívateľom pracovať v požadovanom jazyku a v nastavení, ktoré je pre nich prirodzené

Prečítajte si viac

Sage X3

Sage X3 poskytuje rýchlejšie, intuitívnejšie a na mieru šité riešenia podnikového manažmentu ako štandardné ERP pre firmy zamerané na produkty, ktoré chcú prosperovať a zostať konkurencieschopné. Sage X3 mení a zefektívňuje riadenie ľudí, procesov a operácií a umožňuje podnikom rýchlo adaptovať zmeny.

Prečítajte si viac

Integrácia doplnkov pre firmy

Ako integrátor systému Sage X3 spoločnosť Deveho pravidelne zavádza širokú škálu rozhraní s riešeniami tretích strán. Spoločnosť Deveho má bohaté skúsenosti s rôznymi softvérmi na trhu alebo s vlastnými aplikáciami.

Prečítajte si viac

Bezpapierový systém

Optimalizujte a zabezpečte zdieľanie dokumentov a údajov s partnermi, aby ste zvýšili efektivitu a dosiahli úspory. Vzhľadom na rastúce objemy údajov je prechod na bezpapierové metódy hlavným záujmom spoločností.

Prečítajte si viac

Sage X3 Marketplace ISV

Získajte informácie o výbere výkonných riešení od spoločnosti Sage a jej autorizovaných partnerov a o tom, ako môžu zlepšiť možnosti vášho riešenia.

Prečítajte si viac

Systém interoperability

Ide o výmenu údajov v reálnom čase medzi rôznymi systémami, ktoré spolu priamo hovoria v rovnakom jazyku, okamžite interpretujú prichádzajúce údaje a prezentujú ich tak, ako boli prijaté, pričom zachovávajú ich pôvodný kontext.

Prečítajte si viac

Sage FRP 1000

Sage FRP 1000 cloud je integrovaný finančný balík založený na kolaboratívnej a produktívnej platforme pre výnosy šité na mieru a odborné funkčné pokrytie. S programom Sage FRP 1000 môžete využívať riešenie finančného riadenia, ktoré vám umožní lepšie kontrolovať finančnú výkonnosť, súvisiace náklady a riziká. Softvér Sage FRPO 1000 má bohaté funkčné pokrytie s odbornými funkciami na pokročilé finančné riadenie rôznych prevádzok.

Prečítajte si viac

Sage XRT

Riešenia Sage XRT (Treasury, Business Exchange, Online Banking) umožňujú podnikom na celom svete centralizovať informácie o peňažných tokoch, zefektívniť strategické obchodné procesy a automatizovať finančnú komunikáciu s obchodnými a bankovými partnermi. . Vďaka svojim výkonným funkciám pomáha Sage XRT Solutions podnikom vykonávať úlohy v oblasti pokladnice, správy hotovosti a online bankovníctva. Tieto tri dimenzie, ktoré sú nevyhnutné pre udržateľnosť spoločností, sú tiež pilierom solídnych stratégií na podporu ich rastu.

Prečítajte si viac