Cloud & Hosting

Cloud & Hosting

S riešeniami Sage dostupnými v cloude môžete využívať špičkové cloudové funkcie správy a zabezpečenia bez zložitosti a nákladov na konvenčné systémy.

Všeobecné informácie o Cloud x3

Sage X3 je možné implementovať v režime „on premise“ (na mieste) alebo v režime hosťovania (súkromný cloud alebo verejný cloud). Sage X3 predstavuje rad nových technologických komponentov, ktoré sú uznávané ako najlepšie a najprogresívnejšie voľby v odvetví pre používanie viacerých prehliadačov a mobilných zariadení, rýchlosť vyhľadávania, vývoj webových služieb, integráciu cloudových databáz a správu dokumentov.

Výhody

VYNIKAJÚCI ROZSAH FUNKCIÍ A INTEGRÁCIA

Nerobte kompromisy v oblasti podnikových funkcií pre cloudové technológie. Sage X3 riadi všetky vaše procesy, od financií po distribúciu a výrobu, prostredníctvom jedinečného integrovaného cloudového riešenia. Výsledkom sú zjednodušené operácie, informácie o vašich aktivitách v reálnom čase a lepší výkon.

VYŠŠIE PODPORA PRE GLOBÁLNE ORGANIZÁCIE

Nedovoľte, aby cloudové riešenia obmedzovali vaše ambície expandovať. Sage X3 podporuje riadenie distribuovaných a medzinárodných operácií, riadenie zložitých organizačných a reportovacích štruktúr (multi-spoločnosť, multi-pobočka, multi-výrióba, multi-hlavné knihy a multi-legislatíva).

POSTAVENÉ PRE PREVÁDZKY V ŠPECIFICKÝCH ODVETVIACH

Nenechajte sa obmedzovať univerzálnymi cloudovými riešeniami. Sage X3 je prispôsobený pre priemysel výroby, distribúcie a služieb a poskytuje rozsiahle funkcie pripravené na použitie, ktoré vám umožnia rýchlejšie riadiť vaše operácie a zlepšiť výkon.

VYNIKAJÚCA FLEXIBILITA A SCHOPNOSTI PRISPÔSOBOVANIA

Nedovoľte, aby technológie riadili vaše obchodné požiadavky. Sage X3 je mimoriadne flexibilný a dá sa prispôsobiť vašim špecifickým obchodným procesom a pracovným tokom. Riešenie môžete používať aj v rámci vlastnej súkromnej infraštruktúry (na mieste alebo hosťovanej partnerom) bez straty dát alebo funkčnosti.

VYNIKAJÚCE ZABEZPEČENIE, VÝKON A ŠKÁLABILITA

Nie všetky cloudové riešenia sú si rovné. Sage X3 stavia na špičkovej cloudovej infraštruktúre na poskytovanie najškálovateľnejšej, najspoľahlivejšej a najbezpečnejšej cloudovej platformy, o čom svedčia početné certifikácie, ktoré získala, a jej prísny súlad s rôznymi smernicami a regionálnymi zákonmi o dôvernosti.

UNIVERZÁLNY WEB A MOBILNÝ PRÍSTUP

Mobilita nie je výsadou vyšších manažérov. So Sage X3 majú všetci používatelia úžitok z zabezpečeného prístupu, z akéhokoľvek prehliadača alebo mobilného zariadenia, ku všetkým údajom a funkciám v systéme, bez ohľadu na ich umiestnenie a na rade široko používaných terminálov. Rozhranie HTML5 zaisťuje intuitívne prehliadanie a umožňuje používateľom jednoduché prispôsobenie.

Súvisiace Stránky

Súvisiace Produkty

Zistite informácie o súvisiacich produkty, ktoré vám môžu pomôcť a podporiť rozvoj vášho podnikania.

Sage X3
Bezpapierový systém
Sage X3 Marketplace ISV
Zobraziť všetky produkty

Súvisiace Profily

Objavte svoje poradenské priestory, navrhnuté podľa vášho profily, ktoré vám pomôžu a podporia vás v rozvoji vášho podnikania.

Finanční manažéri
IT manažér
Manažér skladu a logistiky
Pozrite sa na všetky profily

Knižnica

SAGE ENTERPRISE INTELLIGENCE Product sheet

Sage Enterprise Intelligence (SEI) is a fully integrated business intelligence and data management solution that helps organizations make informed decisions based on real-time data. It empowers all users with a simple interface to access and analyze data in a self-sufficient manner and eliminates the need for disparate tools and specialized skills.

MOVE BEYOND ERP

Why modern businesses can no longer succeed with traditional ERP.

SAGE X3

Sage X3 takes the complexity out of running your business. It simplifies every part of your operation, leaving you lean and ready for whatever comes next, wherever you are in the world.
With Sage X3, you are choosing the next generation business management solution for your enterprise to grow faster and run an agile organization.

THE TOTAL ECONOMIC IMPACT™ OF SAGE X3 FOR DISTRIBUTION

The Total Economic Impact™ Of Sage X3 Solution For Distribution Organizations. Cost Savings And Business Benefits Enabled By
Sage X3.

Úspešné projekty

04.06.2022

BOIRON – PROCES DIGITALIZACIE SPRAVY DLHODOBEHO MAJETKU SAGE

Rozhodli sme sa prejsť na dynamický inventarizačný systém, ktorý spája schopnosť presne lokalizovať všetky naše dlhodobé aktíva po celom Francúzsku s možnosťou priebežných inventúr.

Čítaj viac
04.06.2022

OLMIX – SPOLOČNOSŤ OLMIX SI VYBRALA SAGE X3 AKO NÁSTROJ PRE SVOJE MEDZINÁRODNÉ DELELOPMENTY

Olmix si vybral Sage X3 ako nástroj pre svoj medzinárodný rozvoj.

Čítaj viac
09.05.2022

SERGE FERRARI – MEDZINÁRODNÁ ODBORNOSŤ PRE MEDZINÁRODNÉ VÝZVY

Serge ferrari si vybral spoločnosť Deveho Consulting Group pre jej medzinárodné odborné znalosti a tiež pre jej schopnosť implementovať podnikové doplnky pre Sage X3. Spoločnosť deveho má skutočnú technickú ľahkosť vo všetkých oblastiach.

Čítaj viac