ERP: Sage X3 je flexibilné riešenie, ktoré vám zabezpečí rýchlejší rast vášho podnikania.

Sage X3 sa líši od bežných systémov ERP tým, že vám umožní zefektívniť riadenie firmy zjednodušením všetkých vašich operácií.

Unikátne a medzinárodné riešenie zamerané na stredne veľké spoločnosti po celom svete, Sage Business Cloud X3 je štandard pre malé a stredné podniky a dcérske spoločností z hlavných skupín.

Sage X3 je k dispozícii vo viac ako 100 krajinách, toto riešenie je voľbou pre viac ako 5200 firiem a 240.000 užívateľov, jednoducho sa používa a rýchle a nákladovo efektívne implementuje.

Sage X3 je zamerané predovšetkým na podniky so 100 až 500 zamestnancami v distribučnom a výrobnom priemysle a v službách. Sage X3 slúži podnikom pôsobiacim na miestnej alebo medzinárodnej úrovni, či už samostatné alebo ako súčasť väčšej skupiny.

Návratnosť investícií (ROI)

177%

Celkové benefity

£1.205.526

Celkové náklady

£434.609

Čistá súčasná hodnota

£770.917

Source: The Total Economic Impact TM Of Sage X3, a January 2016 commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Sage.

Sage X3 je rýchlejší

Rýchlejší: komplexný informačný systém, ktorý kombinuje všetky funkcie potrebné pre manažovanie firmy a teda potrebné pre zrýchlenie vašich obchodných procesov (nákup, výroba, sklad, predaj, zákaznícky servis a finančné riadenie).

 • Manažovanie obchodných procesov v plnom rozsahu
 • Univerzálny prístup k dátam cez internet a mobilné zariadenia
 • Real-time obchodné údaje, panely a podrobné analýzy
Predpripravená infraštruktúra, rýchlejšie nasadenie naprieč všetkými obchodnými jednotkami, rýchlejšia dodávka nových funkcií.

Sage X3 je jednoduchšie

Jednoduchšie: Sage X3 možno prispôsobiť tak, aby vyhovovalo potrebám vašej spoločnosti a zároveň bralo do úvahy roly a preferencie užívateľov. Softvérové riešenie, ktoré je možné rýchlo implementovať, ľahko ovládať a jednoduché otvoriť pomocou ľubovoľného webového prehliadača alebo mobilného zariadenia.

 • Pokročilá integrácia, jednoduchšia správa softvéru
 • User firendly zobrazenie dát
 • Prispôsobovanie užívateľmi
 • Obojsmerná integrácia s Microsoft Office
On-demand prístup k funkciám, zjednodušená administrácia, vždy aktuálna a najnovšia verzia, menšie požiadavky na IT zdroje.

Sage X3 je flexibilný

Sage X3 je škálovateľné a modulárne riešenie s (multiprávne, multijazykové, multimenové, multifiremné, multiprevádzkové, atď.) flexibilným dátovým úložiskom, ktoré možno rýchlo a ľahko prispôsobiť zmenám vašich potrieb.

 • Rozšírená funkcionalita vyhovujúca vašim obchodným procesom
 • Flexibilné dátové úložisko (multi-spoločnosť, multi-legislatíva, atď.)
 • Webové služby a nástroje na prispôsobenie
 • Škálovateľnosť
 • Ekosystém doplnkových služieb
Žiadne počiatočné investície, zníženie požiadaviek na in-house zamestnancov, zákaznícke úpravy kompatibilné s aktuálnou verziou softvéru, zníženie nákladov na infraštruktúru.

Čo robí toto riešenie jedinečným?

 • Zvládnite viac, rýchlejšie a s prepracovaným webovým rozhraním;
 • Choďte tam, kam vás vaša práca zavedie, s mobilným prístupom k dátam prostredníctvom ľubovoľného zariadenia;
 • Prevezmite kontrolu nad vašimi firmami, väčšou integráciou a automatizáciou procesov;
 • Prístup k strategickým informáciám, ktoré potrebujete v reálnom čase a to vďaka vstavanému riešeniu business intelligence.
 • Zlepšujte služby zákazníkom a zvyšujte lojalitu zákazníkov prostredníctvom lepšieho zdieľania dát v celej spoločnosti;
 • Vytvorte cash flow zvnútra a investujte do rastu, tým, že odstránite neefektívnosti a znížite náklady;
 • Zamerajte sa na nové trhy a geografické zóny, s robustnou technológiou a vstavanými globálnymi funkciami.

Prvý kontakt so Sage X3

Sage X3 je rýchly, jednoduchý a flexibilný ERP systém, ktorý umožňuje stredne veľkým podnikom oživiť rast a ziskovosť. S týmto riešením rastie účinnosť naprieč finančnými a prevádzkovými procesmi, vaši môžu zamestnanci získať potrebné strategické informácie vtedy, keď ich potrebujú. Prístupný on-line a prostredníctvom mobilných zariadení, Sage X3 zmení vaše podnikanie na dobre fungujúce, lokálne i globálne.

Sage X3 je navrhnutý špeciálne pre oblasť výroby, distribúcie, služieb a priemyslu. Zjednodušuje správu multi-lokalizovanej firmy. Výkonný, ľahko implementovateľný a učiaci sa, riešenie pre stredne veľké firmy, ktoré chcú zvýšiť výnosnosť svojho podnikania.

Rýchlosť

Flexibilita

Jednoduchosť