Sage Web Scheduling

Sage X3 Web Scheduling je kompletné webové plánovacie riešenie, ktoré optimalizuje vaše výrobné plány, skracuje čas prípravy, synchronizuje vašu výrobnú linku a dátumy dodania.

Vydajte sa na prehliadku produktu

Prínosy z Sage Web Scheduling

Sage X3 Web Scheduling automatizuje celý výrobný reťazec, počnúc zákazníkmi a výrobnými objednávkami, identifikuje materiálové a nástrojové obmedzenia a úzke miesta výroby. Vďaka dashboardom, ktoré uľahčujú analýzu a simulácie, môžete efektívne riadiť zmeny a priority ideálnych výrobných sekvencií.

 • Plánovač s viacerými faktormi vplyvu na celkovú výrobu a vytváranie viacerých simulácií súčasne
 • Vytvorte realistické a optimalizované plány výroby v Sage X3
 • Dodržiavajte termíny dodávok a zároveň využívajte výrobné zdroje čo najefektívnejšie
 • Zníženie neproduktívneho času
 • Synchronizácia celého dodávateľského reťazca
 • Identifikácia a manažment úzkych miest a chýbajúcich materiálov alebo zdrojov
 • Zlepšená odozva na nepredvídané udalosti
 • Užívateľsky prívetivé a prispôsobiteľné webové rozhranie pre výrobné plány, monitorovanie a vykonávanie úprav
 • Vytváranie simulácií a multi-simulácií s analýzami podľa scenárov založených na rôznych heuristických predpokladoch
 • Konfigurovateľné reporty pre simulačnú analýzu

Hlavné časti riešenia Sage Web Scheduling

Multi-simulácie, algoritmy a heuristika
 • Multi-simulačné analýzy
 • Vytváranie scenárov na základe rôznych heuristík, s viacerými parametrami plánovania: horizont plánovania, pevné obdobie, správa významných obmedzení (materiály, kampane, tímy, nástroje atď.)
 • Automatické vytvorenie plánu výroby, aktivovaním plánovacieho algoritmu
 • Porovnajte, upravujte alebo zmeňte simulácie a rôzne scenáre
 • Dedikované analytické reporty, pre výber najvhodnejšieho plánu
 • Grafické znázornenie
Analýza simulácie: Výrobný Ganttov diagram
 • Zobrazenie všetkých plánovaných zákaziek vo výrobnom pláne
 • Zobrazenie výrobných operácií plánovaných pre zdroje, s grafickým zobrazením informácií špecifických pre operácie
 • Automatické zobrazenie závislostí a vzťahov, s predchádzajúcimi a nasledujúcimi operáciami
 • Doplnkové kontextové informačné okno: podrobnosti o objednávke, podrobnosti o výrobe
Výkonný a konfigurovateľný správca reportov
 • Podrobné a nastaviteľné reporty pre analýzu každej simulácie
 • Zoznam všetkých výrobných operácií, ktoré sa majú naplánovať, vrátane súvisiacich informácií: Číslo položky, plánované množstvo objednávok, vyrobené množstvo, dátum splatnosti
 • Ganttov diagram: podrobný pohľad na plánované operácie pre vybraný zdroj
 • Časová viazanosť a plánovanie všetkých plánovaných objednávok

Navštívte náš blog a získajte prístup k článkom a informáciám zameraným na kľúčové témy vášho podnikania.

Zdroje

Úspešné projekty

04.06.2022

SBM – DEVEHO IM POMÁHA PRI MEDZINÁRODNEJ EXPANZII

Deveho nám pomohol zostať na správnej ceste tým, že okamžite vyhodnotil príslušné termíny. Laurence Martinet, riaditeľka informačných systémov v SBM.

Čítaj viac
04.06.2022

PHOENIX INTERNATIONAL SERVICES – SAGE X3 PODPORUJE SPOLOČNOSŤ PHOENIX V JEJ GLOBÁLNEJ EXPANZII

Sage X3 & Deveho consulting group: rýchlejšie, jednoduchšie a flexibilnejšie riešenie pre riadenie podniku pre lepšie rozhodovanie na podnikovej úrovni.

Čítaj viac
09.05.2022

SERGE FERRARI – MEDZINÁRODNÁ ODBORNOSŤ PRE MEDZINÁRODNÉ VÝZVY

Serge ferrari si vybral spoločnosť Deveho Consulting Group pre jej medzinárodné odborné znalosti a tiež pre jej schopnosť implementovať podnikové doplnky pre Sage X3. Spoločnosť deveho má skutočnú technickú ľahkosť vo všetkých oblastiach.

Čítaj viac