Cloud & hosting

Se Sage X3, které je nyní k dispozici v cloudu, můžete těžit z nejvyšších řídících a bezpečnostních cloud funkcí, bez složitosti a nákladnosti běžných systémů.

Sage X3 může být implementovány v “on premise” (na místě) režimu nebo v hostovaném režimu (privátní cloud nebo veřejný cloud). Sage X3 zavádí řadu nových technologických prvků, které jsou uznávány jako nejlepší a nejvíce vyhledávané volby v průmyslu pro multi prohlížeče a mobilní použití, pro rychlost vyhledávání, vývoj webových služeb, integraci cloud databáze a správy dokumentů.

Jak se cloud-based Sage X3 liší od svých konkurentů?

Nadstandardní rozsah funkcí a integrace

Nedělejte kompromisy při byznys funkcích pro cloud technologii. Sage X3 řídí všechny vaše procesy, od financí po distribuci a výrobu, to vše přes unikátní integrované cloud řešení. Výsledkem je zefektivnění operací, informace v reálném čase o vašich aktivitách a vyšší výkon.

Silná podpora pro globální organizace

Nedopusťte, aby cloudová řešení omezila vaše ambice expandovat. Sage X3 podporuje správu distribuovaných a mezinárodních operací, řízení složitých organizačních a reportovacích struktur (multi-společnost, multi-provoz, režim multi-výroba, multi-účetní kniha a multi-legislativa).

Postavený pro průmyslově specifický provoz

Nenechte se omezit specifickými vlastnostmi cloudových řešení. Sage X3 je přizpůsoben pro oblast výroby, distribuce a sektoru služeb, které poskytují rozsáhlé a ready-to-use funkce, které vám umožní spravovat své operace rychleji a zlepšit výkon.

Výjimečná flexibilita a schopnost přizpůsobit se

Nedovolte, aby technologie řídila vaše obchodní požadavky. Sage X3 je mimořádně flexibilní a může být přizpůsoben pro vaše obchodní specifické procesy a workflow. Můžete také použít řešení v rámci své vlastní infrastruktury (na místě nebo s host partnerem) bez ztráty dat nebo funkčnosti.

Superior bezpečnost, výkon a škálovatelnost

Ne všechna řešení cloud jsou si rovnocenná. Sage X3 vychází z přední světové Amazon Web Services cloudové infrastruktury, aby zajistil co nejvíce škálovatelné, spolehlivé a bezpečné cloud řešení, o čemž svědčí četné certifikáty, které systém obdržel o jeho přísném souladu s různými směrnicemi a regionálními zákony týkajícími se důvěrnosti.

Univerzální web a mobilní přístup

Mobilita není výsadou vyšších vedoucích pracovníků. Se Sage X3 všichni uživatelé budou těžit z bezpečného přístupu z libovolného prohlížeče nebo mobilního zařízení, ke všem datům a funkcím v systému, bez ohledu na to kde jsou umístěny a bez ohledu na to, jaký typ zařízení se používá. Rozhraní HTML5 zajišťuje intuitivní procházení a umožňuje snadné přizpůsobení se uživatelům.

Důvody pro výběr OVH

Služby

OVH nabízí širokou škálu IT služeb pro podniky: web hosting, virtuální datová centra, dedikované servery, úložné řešení, xDSL a VoIP. Všechny služby těží z neustálých inovací a jsou pravidelně obohacené o nové funkce.

Vlastní celosvětová síť

Mezinárodní dosah OVH je založen především na vlastní síti, jejímž prostřednictvím přináší kvalitní služby. Tato ultra-zabezpečená síť s garantovanou šířkou pásma, nabízí jedinečnou výhodu v dnešním hosting prostředí.

Nadšení pro zákaznický servis

V případě OVH, výraz “vždy k vašim službám” je základem pro skutečný závazek. Od svého prvního rozhovoru s podpůrným týmem, budete komunikovat se zkušenými uživateli, kteří vám poskytnou své technické znalosti tak, abyste si mohli vybrat to správné řešení.

Optimalizace vašich výdajů

Většina konkurentů zajišťuje pouze samotnou hostingovou službu. Výroba serverů je tedy externí; datová centra jsou pronajatá od třetích stran, síť je zabezpečena na klíč subdodavateli. V důsledku toho je těžké zaručit sazby za služby a udržet tyto na konkurenceschopné úrovni. V OVH.com je nákladová struktura zracionalizováná na maximum.

Rozhodně nezávislý

OVH je rodinná, finančně nezávislá společnost, která se rozhodla investovat všechny své zisky do svého rozvoje.

Důvody proč si vybrat cloud-based Sage X3

Rychlost

 • Ready-to-use infrastruktura rychlejší nasazení
 • Rychlejší dodávka nových funkcíés

Jednoduchost

 • Přístup k funkcím na požádání
 • Vždy máte nejnovější verzi
 • Jednodušší správa softwaru
 • Menší nároky na zdroje IT
 • Nízké a předvídatelné náklady

Flexibilita

 • Žádné počáteční náklady
 • Nízká potřeba na vlastních zaměstnanců
 • Úpravy v souladu s upgrade verzí
 • Snížené náklady na infrastrukturu

Společnost OVHcloud

OVHcloud je globální poskytovatel cloudů, který se specializuje na poskytování špičkových výkonných a nákladově efektivních řešení pro lepší správu, zabezpečení a škálování dat. OVHcloud poskytuje inteligentnější alternativu pro webhosting, e-maily, bar metal servery. Pro hostované privátní cloudové, hybridní a veřejné cloudové řešení. Skupina spravuje 30 datových center na 12 pracovištích na 4 kontinentech, provozuje vlastní servery, buduje vlastní datová centra a nasazuje svou vlastní (Fibre) optickou globální síť, aby se dosáhlo maximální účinnosti.

Prostřednictvím OVHcloudu Vám zajistíme maximální výkon a bezpečnost pro Vaše systémy a přineseme Vám nové inovativní řešení – dnes, tak i v budoucnu.
Společnost OVHcloud s 20-letou historií a solidní evropskou nadací se zavázala rozvíjet inovační technologie a být hnací silou neustálého vývoje cloudu.